Начална компютърна грамотност, Word, Excel

Компютърен курс за текстообработка с Word и таблици с Excel формули. Ако търсите работа с компютърна грамотност да подобрите работата и живота си. След това Word Excel обучение ще създавате, редактирате и организирате документи в компютъра и ще намирате всяка информация. Вярно ще попълвате и създавате таблици за пресмятане в Excel на ДДС, търговска отстъпка и цени.

Курс Office напреднали

Курс пакет Office 2016

Word, Excel, PowerPoint и Outlook са най-ползваните продукти във всяка фирма. Добри компютърни умения гарантират хубава работа и добра заплата. Помагаме за Вашия успех!

Excel уроци

Курс Excel Advanced*

Excel 2016 има 461 функции! Знаете ли, че той сам следи важните данни? Позволете да Ви въодушевим да ползвате Excel, Pivot, Vlookup, IF...
*От сертифициран Microsoft обучител

Умения за презентиране

В този курс са събрани над 15 години труд и изстрадан опит. Вземете ги наготово в един курс!
Как ефективно да убеждаваме и разпознаваме реакциите на хората. Как да кажем на участниците какво ще спечелят за 90 секунди. Тренинг лаборатория за всеки, който иска да общува успешно! Този курс ще надгради Вашата компютърна грамотност и компютърни умения с Microsoft Office.

Обучение търговци продажби

Обучение търговци продажби

За всеки, който се занимава с продажби, иска да развие личните си умения и да продава по-добре продукти, услуги, идеи. Ще придобиете търговски умения за уверена работа с клиенти и партньори.

Фирмени обучения

При над 8 души организираме обучение на място във вашата организация в цяла България. Предлагаме обучения и семинари по доказани програми, повишаващи компетенциите на служителите. Осигуряваме необходимото оборудване за провеждане на обученията.