Корпоративни и фирмени обучения

Корпоративни обучения

При над 8 души организираме обучения на място във вашата организация. Предлагаме индивидуално отношение към всеки клиент, уникална учебна програма, методика и гъвкаво обучение за конкретните нужди. Обученията се водят по интензивна методика с активното участие на всеки един обучаем. Използват се казуси от практиката или конкретни задачи от организацията. Така служителите освен знания и умения, получават и решения за конкретни ситуации. Осигуряваме всички необходими материали и оборудване за успешно провеждане на обученията в цяла България. Повече информация сега на тел. 0888 735252


Корпоративните обучения се водят основно от Камен Мицев - сертифициран Microsoft Excel Specialist от 2001г., а от 2009г. е сертифициран Microsoft треньор. Има десетки сертификати и специализации, като Сертифициран Microsoft иновативен обучител, MOS Master или оторизиран водещ на групово-динамичен тренинг. Със своята успешна методика, Камен ще Ви вдъхнови да ползвате всички Office продукти, като Excel, Word, Outlook, Office 365 и др. Работим с мрежа от треньори и консултанти в различни области, за да осигурим максимално качество и широта на предлаганите обучения.

Към момента предлагаме над 10 различни Excel обучения, Office 2016 и Office 365 обучения.


Освен компютърни обучения за най-използваните офис продукти, предлагаме и обучения по социални умения. С водещи психолози и треньори сме разработили успешни методики по екипна ефективност, комуникативни умения, лидерство и мениджмънт в организацията, умения за управление на времето и справяне със стреса, продажбени умения и др. Обученията могат да бъдат организирани като семинар, тренинг лаборатория или тиймбилдинг. Преди обучението се оценяват потребностите и се анализират настоящите умения, процеса и ефективността на работа на служителите. Предлага се и оценка степента на усвояване, владеене и приложимост на уменията и подготовка на доклад за потребностите от развитие.


Цената на обученията не зависи от броя участници. Попълнете формата или се обадете на 0888 735252 за да получите оферта и да уговорим среща на място при Вас.Заявка за оферта

Предлагаме ефективни обучения

Обучението е процес на взаимодействие между обучаващи и обучаеми с цел обмяна на знания, опит, умения и идеи. За ефективен процес на обучение участниците е добре да се чувстват включени в процеса и да имат възможност на практика да усвоят знанията, поднесени от обучаващите чрез конкретни примери и подходи как биха ги приложили в своята практика. Обученията надграждат знания и умения, затова се подхожда с активно включване на индивидуалния и групов опит на обучаемите в хода на работа. Обучаващият създава подходяща за обучението мотивация у участниците и на база адекватна обратна връзка непрекъснато отчита напредъка им в обучението за постигане на търсения ефект.


Защо да изберете нас?

Изграждаме и споделяме опит
Обучили сме служители на над 150 организации в цяла България.

Предлагаме това, което ще Ви направи успешни!
Непрекъснато развиваме преподавателите си, за да гарантираме качествено обучение.

Интензивно обучение по официални учебни програми
Развихме методика за създаване на персонализирани обучения по конкретни нужди.

Корпоративни обучения на място във Вашият офис от Мицев център