Офис компютърни курсове, Word, Excel курсове

Компютърни курсове

Предлагаме Ви пътека от 3 компютърни курса за кариерно развитие. Първият курс по начална компютърна грамотност MC101 е за хора, които не познават Word и Excel. Вторият курс MC102 е за хора, които познават Word и искат да задълбочат познанията си за сложни обекти, стилове, циркулярни писма и графики. MC102 дава знания, необходими за работа в чуждестранни или големи фирми, включително успешно ползване на Outlook за комуникация. Третият курс MC103 дава много задълбочени познания по Excel във всеки аспект на анализ и обработка на данни, включително Pivot таблици и диаграми, филтри, слайсъри, финансови, текстови, статистически и логически функции, VLOOKUP функции и много трикове за бързо и вярно ползване на Excel.


MC101 Курс Word, Excel, начална компютърна грамотност

MC102 Курс Office 2016 пакет Word, Excel, PowerPoint и Outlook

MC103 Курс Excel Advanced, ще Ви въодушевим да ползвате Excel

Компютърни специализрани курсове

MC104 Курс Excel Big Data Pivot, станете експерти по Pivot анализите на фирмени данни

MC105 Курс Excel Функции, с лекота ще създавате сложни формули в Excel

MC112 Курс Excel бърз старт, въведение в Excel за начинаещи


MC122 Курс Офис Асистент покрива всички базови компютърни умения

MC123 Курс Office Advanced за много задълбочени познания и ефективна работа в офиса

Специализирани курсове

MC250 Курс фотография за начинаещи

MC300 Курс Интернет маркетинг, WEB дизайн и SEO

MC350 Курс AutoCad Пловдив, 2D и 3D моделиране

Социални умения за работа с хора

MC201 Обучение умения за презентиране

MC202 Обучение презентиране с PowerPoint

MC203 Обучение ненасилствена презентация


MC210 Обучение търговци продажби, Ефективни продажби

MC211 Умения за общуване, Разговори между двама или в малка група

MC212 Управление на времето, Как да свършим повече за по-малко време

MC213 Управление на работни срещи, Край на досадните безсмислени „оперативки”

MC214 Управление на стреса, По-малко ядове, повече усмивки

MC215 Обучение Тиймбилдинг, Екипно общуване и устойчив успех


MC221 Майстори по стрес

MC222 Предимството да си Управител на емоциите си

MC223 Фактора – "Лимон" или "безкръвни операции по време на битка"


Защо сме уникални?

Предлагаме индивидуално отношение към всеки, уникална учебна програма и гъвкаво обучение за конкретните нужди. Курсовете ни са интензивни-практически, базирани на научна основа. Обучението е процес на взаимодействие между обучаващи и обучаеми с цел обмяна на знания, опит, умения и идеи. За ефективен процес на обучение участниците е добре да се чувстват включени в процеса и да имат възможност на практика да усвоят знанията, поднесени от обучаващите чрез конкретни примери и подходи как биха ги приложили в своята практика. Обученията надграждат знания и умения, затова активно се включва индивидуалния и групов опит на обучаемите в хода на работа. Обучаващият създава подходяща за обучението мотивация у участниците и на база адекватна обратна връзка непрекъснато отчита напредъка им в обучението за постигане на търсения ефект. Всичко това го правим с желание и усмивка, убедете се сами.

В Мицев център преподават практици с дългогодишен опит в индустрията и бизнеса.