Обучение по управление на работни срещи

MC213 Управление на работни срещи

Подходящо за всеки, който организира работни срещи, заседания, оперативки или кратки събития, така и за участниците в тях.


Обучението се предлага и в София, попитайте за предстоящи дати

След участие в обучението ще умеете по-добре да подготвяте и провеждате срещи, които вие организирате, както и да участвате конструктивно в други случаи. Ще се повиши Вашата и на колегите Ви мотивация да се проследявате и оценявате резултатите от срещите.


Продължителност: шест вечери от 18:30 или четири дни (събота/неделя) от 9:30 или 14:30, общо 12 учебни сесии. Датите се уговарят на първото занятие, за да е удобно на всички. Личностното развитие изисква повече време и преживяване на ситуации и модели. Дните между отделните занятия дават възможност за по-дълбоко осмисляне на преживяното и достигане до нови идеи и въпроси.

Обучението е интензивно и групите са малки, за да осигурим лично отношение за всеки. При 5-6 заявки договаряме удобна за всички начална дата. Обадете се сега, много вероятно е останалите желаещи да чакат точно Вас, за да стартираме.


Цена: 380 лв. за 12 сесии в 6 вечери или 4 дни събота/неделя.

Информация и записване на тел. 0888 73 52 52 (9:00 - 20:00)

Тел. 0888 735252

Сертификат: на успешно завършилите обучението и справили се с всички упражнения се издава валиден в ЕС сертификат. Възможно е издаване на сертификат и на английски език.

Методика на преподаване: тренинг лаборатория с практически казуси, доскусии и кратка теоретична част.

В цената са включени:
- практическо обучение с реални казуси и упражнения в тренинг лаборатория;
- обучение в малка група за активно лично участие на всеки участник;
- световни стандарти, гарантирани резултати, лично отношение към всеки;
- сертификат за обучение по социални умения;
- печатен материал с теория и казуси;
- обучение в мултимедийна тренинг зала;
- чай, кафе, вода за почивките, климатизирана и уютна зала;
- безплтен WiFi.

Основни теми в обучението Работни срещи

1. Имаме ли нужда от среща?

2. План на срещата – тема, дневен ред, участници, материали

3. Подготовка на срещата – подходящо време, подходящо информиране, изпращане необходимите материали навреме

4. Умения за водене на среща

5. Управление на резултатите – план за проследяване изпълнението на задачите

Програмата е одобрена от научния отдел на Мицев център на заседание юли 2019

Работни срещи

Участниците в срещата следва да са само онези, които са пряко свързани с обсъжданата тема. Хората, които не са пряко свързани с темата, а по-скоро косвено, могат да получат по е-мейл резюме на обсъжданите теми и взетите решения. Колкото повече са участниците в една работна среща, толкова по-нефокусирана може да стане дискусията и толкова повече време и усилия отнема тя на всички. Практика е да се изготви кратко писмено резюме на срещата, което да бъде изпратено до всички участници в нея. В резюмето следва да се изложат в много стегнат вид решенията, които са взети по време на срещата, както и действията, които трябва да се предприемат и хората, отговорни за тези действия.

Защо обучения от Мицев център?

Предлагаме това, което ще Ви направи успешни!
Благодарение на контакти с отдели Човешки ресурси в много организации, създаваме и развиваме отворени курсове за най-търсените специалисти на пазара на труда.

Интензивно обучение по официални учебни програми
На база материали на водещите американски и европейски компании в бранша, създадохме и верифицирахме отлично работещи учебни програми и методики. Натрупахме богат опит в създаване на персонализирани обучения и материали за да отговорим на конкретни нужди.

Имаме много натрупан опит и го споделяме с Вас
В Мицев център годишно организираме над 50 курса в Пловдив и региона. Нашите курсисти успешно се реализират на пазара на труда и ефективно прилагат наученото в курсовете. Обучаваме служители на десетки големи предприятия и фирми в цяла България. Регулярно организираме семинари, някои от които са напълно безплатни.

Всички цени са крайни с включен данък върху добавената стойност