Курс Excel 2016

MC103 Курс Excel 2016
с преподавател сертифициран от Microsoft

Информация и записване на тел. 0888 73 52 52 всеки ден от 9:00 до 20:00.


Подходящ за хора, които ежедневно ползват Excel и искат да задълбочат познанията си, като търговци, мениджъри, счетоводители, ТРЗ, аналитици, финансисти, финансови анализатори и др. Както и за хора, които искат да систематизират знанията си. Подходящ е за ученици и студенти.


Позволете да Ви въодушевим да ползвате Excel в пълната му сила!!

След курсът ще можете да създавате сложни таблици с формули и функции за изчисление. Да ползвате пълноценно инструментариума на Microsoft Excel за обработка на данни и анализ на списъци. Ефективно ще следите различни стойности в клетките и ще работите с логически функции. Ще създавате сложни диаграми. Ще ползвате сортиране и филтриране на списъци и Pivot таблици за анализ на данни. Ще придобиете увереност и самочувствие.


Необходими познания: минимални познания по Excel, създаване на таблици и формули.
Добра основа за този курс е MC102 Курс Office 2016 пакет.


Продължителност: 6 непоредни вечери от 18:30, в зависимост от вашата заетост.
Възможно е провеждане и в уикенд формат.


Цена: 248 лв.

Индивидуална консултация или обучение: 48 лв. на учебен час.

Информация и записване на тел. 0888 73 52 52 всеки ден от 9:00 до 20:00.

Учебни материали: безплатен учебник от 72 страници.


Бонус: неограничен достъп до тайна Facebook група за безплатни консултации.


Сертификат: на успешно завършилите курса и справили се с всички упражнения се издава валиден в ЕС сертификат. Възможно е издаване на сертификат и на английски език.


Предимствата да води Microsoft Certified Trainer

Сертифицираният от Microsoft преподавател е както с доказани знания и умения, така и е обучен да преподава по официалната методика на Microsoft. За да се защити MCT се преминава през серия от обучения по IT умения, умения за преподаване и тънкостите на Excel. Ежегодно се подновява сертификацията с успешното взимане на тестове и сложни оучения. Основното предимство е индивидуалният подход към всеки проиблем и задълбоченото познаване на продуктите и инструментите. Камен Мицев е сертифициран Excel Specialist от 2001г. Под вещото му ръководство ще овладеете и най-сериозните тънкости на Excel.


Методика на преподаване: интензивно обучение в мултимедийна зала от MCT (сертифициран от Microsoft обучител) с дългогодишен опит, по официалната методика на производителите.

Знаете ли, че според водещи изследователи, ефективността на обучението зависи до 80% от преподавателя?Програма на курса

1. Представяне на данните в Excel. Форматиране на таблица и списък. Въвеждане и оформяне на различни видове данни. Текст, цифрови данни, формули. Най-чести грешки при представяне на данни. Валидиране на данни. Серия от данни. Копиране на данни, формули и формат на клетки. Пресмятане с коефициенти, търговска отстъпка, валутен курс, ДДС.

2. Формули, основни действия. Въвеждане и редактиране на формули. Одитиране на формули и функции. Техники за лесно откриване на грешки. Функции. Въвеждане на стандартни функции, аритметични, статистически, финансови функции. Приложение на функциите. Вложени функции, одитиране на сложни формули с вложени функции.

3. Представяне на данни в отделни работни листове. Управление на работни листове, сумиране и консолидиране на данни. Следене на данни, условно форматиране. Създаване и редактиране на условно форматиране. Техники за визуализиране. Диаграми, блок схеми, графични обекти. Бързо оформяне и редактиране на графични обекти.

4. Функции за работа с текстове. Приложение на текстовите функции. Условия с логически функции и логически променливи. Следене на няколко условия. Приложение на логическите функции за пресмятане и следене на данни. Изкуствен интелект в Excel. Комбиниране на данни от различни таблици с VLOOKUP и сродни функции. Най-чести грешки при сложни функции.

5. Автоматизиране ежедневната работа с Excel. Макроси. Видове макроси. създаване и редактиране на макрос. Отпечатване на данни и таблици. Настройка на печат. Отпечатване на диаграми и сложни таблици. Бързи методи за печат на зададена област. Импортиране на данни. Съвместна работа с няколко файла и с други офис програми.

6. Специфични методи за търсене на решение и анализ. Обеми от данни. Списъци, филтриране, сортиране. Изисквания за създаване на списък. Сложни филтри и комбиниране на инструменти и функции във филтрите. Анализ на данни с Pivot таблици и Pivot диаграми. Изисквания за Pivot. Настройка и редактиране на Pivot таблици и диаграми.

Програмата е одобрена от научния отдел на Мицев център на заседание май 2017

Курсистите за нас:

Научих страшно много неща в Excel. Много съм доволен!
Публикувано с любезното съгласие на Ивайло Димитров

Всичко е пред Вас!

Организирайте числовите или текстовите си данни в електронни таблици или работни книги. Преглеждането на данните в контекст ви помага да взимате по-информирани решения. Докато преглеждате различни конфигурации, Excel научава и разпознава вашия модел и довършва автоматично оставащите данни вместо вас. Excel ще извърши сложни анализи вместо вас. И ще обобщи данните ви с визуализации на различни опции за обобщени таблици, така че да можете да ги сравните и да изберете опцията, която разказва историята ви най-добре. Excel може да препоръча диаграмите и графиките, които най-добре илюстрират тенденциите в данните ви. Разберете какво е новото и се възползвайте от класически съвети и трикове на редактори, които ще ви помогнат да създавате, редактирате и подобрявате документите си като професионалист.

Защо да изберете нас?

Предлагаме това, което ще Ви направи успешни!
Благодарение на контакти с отдели Човешки ресурси в много организации, създаваме и развиваме отворени курсове за най-търсените специалисти на пазара на труда.

Интензивно обучение по официални учебни програми
На база материали на водещите американски и европейски компании в бранша, създадохме и верифицирахме отлично работещи учебни програми и методики. Натрупахме богат опит в създаване на персонализирани обучения и материали за да отговорим на конкретни нужди.

Имаме много натрупан опит и го споделяме с Вас
В Мицев център годишно организираме над 50 курса в Пловдив и региона. Нашите курсисти успешно се реализират на пазара на труда и ефективно прилагат наученото в курсовете. Обучаваме служители на десетки големи предприятия и фирми в цяла България. Регулярно организираме семинари, някои от които са напълно безплатни.

Курс Excel 2016 в Пловдив