Курс Excel Big Data Pivot Пловдив

MC104 Курс Excel Big Data Pivot
Обучава сертифициран Microsoft преподавател

Информация и записване на тел. 0888 73 52 52 всеки ден от 9:00 до 20:00.


Подходящ за опитни потребители, които ползват Excel за анализ и обработка на големи обеми от данни. За всички, които искат да задълбочат и усъвършенстват познанията си в Pivot анализите и задълбочена обработка на големи обеми от данни.


Позволете да Ви въодушевим да ползвате Pivot Excel анализи

След курсът ще можете да импортирате данни от различни пордукти и бази данни. Ще ползвате най-сложните методи за сортиране и филтриране на списъци и ще създавате разнообразни Pivot таблици за анализ на данни. Ще овладеете разнообразни методи за подготовка и обработка на данните във вид, удобен за Pivot анализи.


Необходими познания: добри познания по Excel, създаване на таблици и сложни формули.
Подходяща основа за този курс е MC103 Курс Excel 2016 Advanced.


Продължителност: 6 непоредни вечери от 18:30, в зависимост от вашата заетост.
Възможно е провеждане и в уикенд формат.


Цена: 248 лв.

Индивидуална консултация или обучение: 48 лв. на учебен час.

Информация и записване на тел. 0888 73 52 52 всеки ден от 9:00 до 20:00.


Бонус: неограничен достъп до тайна Facebook група за безплатни консултации.


Учебни материали: безплатен учебник от 60 страници.


Сертификат: на успешно завършилите курса и справили се с всички упражнения се издава валиден в ЕС сертификат. Възможно е издаване на сертификат и на английски език.


Предимствата да води Microsoft Certified Trainer

Сертифицираният от Microsoft преподавател е както с доказани знания и умения, така и е обучен да преподава по официалната методика на Microsoft. За да се защити MCT се преминава през серия от обучения по IT умения, умения за преподаване и тънкостите на Excel. Ежегодно се подновява сертификацията с успешното взимане на тестове и сложни оучения. Основното предимство е индивидуалният подход към всеки проиблем и задълбоченото познаване на продуктите и инструментите. Камен Мицев е сертифициран Excel Specialist от 2001г. Под вещото му ръководство ще овладеете и най-сериозните тънкости на Excel.


Методика на преподаване: интензивно обучение в мултимедийна зала от MCT (сертифициран от Microsoft обучител) с дългогодишен опит, по официалната методика на производителите.

Знаете ли, че според водещи изследователи, ефективността на обучението зависи до 80% от преподавателя?Програма на курса

1. Обработка на големи обеми данни с Excel. Класически и специални инструменти за обработка на Big Data. Импортиране на данни от SQL източници, текстови файлове, бази данни и WEB източници.

2. Анализ на данни с Pivot таблица. Обобщаване на данни с различни функции. Комбиниране на няколко функции. Подготовка на данните и създаване на Pivot таблица. Създаване на Pivot от локални данни във вид на списък.

3. Обект таблица, предимства и специфика. Приложение в обработката на големи обеми от данни. Бързи Pivot анализи. Създаване и модифициране на Pivot таблица. Режими на визуализация и форматиране. Добавяне на слайсър и времеви скали.

4. Подготовка на данните за анализ. Изисквания за списък от данни. Чести грешки в практиката. Обработка с инструменти и функции. Текстови функции. Обединяване на данни, сортиране, филтриране. Логически функции за управление на условия.

5. Препоръчани Pivot анализи от Excel. Копиране на Pivot таблица, създаване на статични справки. Създаване на Pivot от няколко източника на данни. Data model. Свързване на различни таблици. Приложение на Data model.

6. Организиране на Pivot в различни модели. Филтриране на данните и критериите. Създаване на серия от справки за анализ. Използване на 3D карта за географски данни.

Програмата е одобрена от научния отдел на Мицев център на заседание май 2017

Защо да изберете нас?

Предлагаме това, което ще Ви направи успешни!
Благодарение на контакти с отдели Човешки ресурси в много организации, създаваме и развиваме отворени курсове за най-търсените специалисти на пазара на труда.

Интензивно обучение по официални учебни програми
На база материали на водещите американски и европейски компании в бранша, създадохме и верифицирахме отлично работещи учебни програми и методики. Натрупахме богат опит в създаване на персонализирани обучения и материали за да отговорим на конкретни нужди.

Имаме много натрупан опит и го споделяме с Вас
В Мицев център годишно организираме над 50 курса в Пловдив и региона. Нашите курсисти успешно се реализират на пазара на труда и ефективно прилагат наученото в курсовете. Обучаваме служители на десетки големи предприятия и фирми в цяла България. Регулярно организираме семинари, някои от които са напълно безплатни.

MC104 Курс Excel Big Data Pivot