Курс Power Query Pivot Advanced Пловдив

Курс Excel Power Query & Pivot Advanced
Обучава сертифициран Microsoft преподавател

Подходящ за опитни потребители, които ползват Excel за анализ и обработка на големи обеми от данни. За всички, които искат да задълбочат и усъвършенстват познанията си в Pivot анализите и задълбочена обработка на големи обеми от данни.


Всичко за Pivot таблиците и Power Query Editor

След курсът ще можете да импортирате данни от всякакви източници и да ги трансформирате или обединявате с Power Query Editor. Ще създавате разнообразни Pivot таблици от един или повече източници чрез Data Model. Ще овладеете разнообразни методи за подготовка и обработка на данните във вид, удобен за Pivot анализи.


При повече хора предлагаме корпоративни обучения на място при Вас.


Необходими познания: добри познания по Excel, създаване на таблици и формули.
Подходяща основа за този курс е MC103 Курс Excel Advanced.

Необходимо оборудване: лаптоп с последната версия 365 на Excel или 2019/2021.

Продължителност: 9 непоредни вечери от 18:30 или 6 дни събота/неделя от 9:30 или 14:30, в зависимост от вашата заетост.

Самостоятелна практика: безплатни 600 минути видео лекции в 60 теми!

Вход тук с парола, която ще получите на първото занятие.

Учебни материали: безплатен учебник от 124 страници.

Сертификат: на успешно завършилите курса и справили се с всички упражнения се издава валиден в ЕС сертификат. Възможно е издаване на сертификат и на английски език.

Предимствата да води Microsoft Certified Trainer

Сертифицираният от Microsoft преподавател е както с доказани знания и умения, така и е обучен да преподава по официалната методика на Microsoft. За да се защити MCT се преминава през серия от обучения по IT умения, умения за преподаване и тънкостите на Excel. Ежегодно се подновява сертификацията с успешното взимане на тестове и сложни оучения. Основното предимство е индивидуалният подход към всеки проиблем и задълбоченото познаване на продуктите и инструментите.


Водещ: Камен Мицев има огромен преподавателски опит с Excel от десетки хиляди часове от 1999г. От 2009. е Сертифициран Microsoft преподавател (MCT). Като сертифициран Excel Specialist от 2001г. и MOS Master от 2007г. води предимно корпоративни обучения в цялата страна. Под вещото му ръководство ще овладеете и най-сериозните тънкости на Excel.


Методика на преподаване: интензивно обучение в мултимедийна зала от MCT (сертифициран от Microsoft обучител) с дългогодишен опит, по официалната методика на производителите.

Курсът се провежда в залите на Мицев център Пловдив, ул. Гурко 16.

Цена: 380 лв.

Този курс се предлага и онлайн в 9 занятия по 90 минути с Камен Мицев на живо, вижте тук.

Индивидуална консултация/обучение: 96 лв. на всеки започнат астронимически час.

Информация и записване на тел. 0888 73 52 52 (9:00 - 20:00)

Тел. 0888 735252

Знаете ли, че според водещи изследователи, ефективността на обучението зависи до 80% от преподавателя?

Програма на курса

1. Импортиране на данни с Excel от различни източници. Legacy инструменти за импортиране и обработка на Big Data. Инструмент Get & Transform. Импортиране на данни от SQL източници, текстови файлове, бази данни и WEB източници. Изисквания към данните, подходящи за обработка и анализ. Създаване на заявка за импортиране на данни от WEB сайт. Първична обработка на данните. Редакция на заявка. Представяне на данните след импортиране. Обект таблица и предимствата му.

2. Импортиране и обработка на данни с Power Query Editor. Концепция на инструмента. Извличане и премахване на данни. Трансформиране на данни. Добавяне на колони. Добавяне или обединяване с данни от други заявки. Подготовка за анализ на данни по време на извличане. Визуализация качеството на данните. Импортиране на данни от файл. Редактиране на заявки.

3. Импортиране на данни от папка с файлове. Обединяване на файловете и изисквания за данните. Предотвратяване на грешки в структурата на данните. Резултат от импортиране на папка. Комбиниране и обединяване на заявки. Обединяване на данни от няколко заявки. Как заместваме Vlookup още в Power Query Editor. Изграждане на справки от комбинирани данни.

4. Език за формули М. Специфични редакции в Power Query Editor. Модел на езика М. Изрази, стойности, променливи, структурни данни и таблици в езика М. Функции в езика и приложението им. Основни елементи на функциите и израз „Let”. Редактиране на готови изрази и създаване на нови изрази. Сложни заявки с условни колони и логически изрази. Създаване на собствена функция в Power Query Editor.

5. Анализ на данни с Pivot таблица. Обобщаване на данни с различни функции. Определяне качеството на данните и изчистване и подготовка на некачествени данни. Логика на анализа на данни с Pivot таблица. Елементи на Pivot таблицата. Филтриране и сортиране на данните. Групиране на данни. Изчисляеми полета. Добавяне и редактиране на данни, във вече създадена Pivot таблица. Pivot диаграми. Филтриране със Slicers. Създаване на Dasboard с импортирани данни от различни източници.

6. Създаване на Pivot от няколко източника на данни. Data Model. Свързване на различни таблици в Data Model. Приложение и редактиране на Data Model. Организиране на Pivot в различни модели. Филтриране на данните и критериите. Визуализиране на данни с Conditional Formatting. Форматиране на данните в Pivot таблица за по-ясно възприемане.

7. Изрази за анализ на данни (DAX) в Power Pivot. Изчисляеми колони. Мерки. Създаване на формули с помощта на лентата за формули. Типове данни в DAX. Сравнение на функциите в DAX и Excel. Отстраняване на неизправности във формули. Сравнение на приложението на М и DAX в автоматизацията на анализа на данни.

8. Добри практики. Упражнения с реални примери и данни. Как да изберем най-ефективната технология. Препоръчани Pivot анализи от Excel. Създаване на серия от справки за анализ с Dashboard. Следене чистотата и адекватността на данните. Отстраняване на грешки и неизправности при промяна на данните. Предвиждане на конфликтни ситуации и проблеми. Насоки за нови инструменти, функции и изрази. Визуализиране на примерните данни с Pivot таблици и Pivot диаграми и обобщаване на резултатите.

Програмата е одобрена от научния отдел на Мицев център на заседание септември 2022

Защо да изберете нас?

Предлагаме това, което ще Ви направи успешни!
Благодарение на контакти с отдели Човешки ресурси в много организации, създаваме и развиваме отворени курсове за най-търсените специалисти на пазара на труда.

Интензивно обучение по официални учебни програми
На база материали на водещите американски и европейски компании в бранша, създадохме и верифицирахме отлично работещи учебни програми и методики. Натрупахме богат опит в създаване на персонализирани обучения и материали за да отговорим на конкретни нужди.

Имаме много натрупан опит и го споделяме с Вас
В Мицев център годишно организираме над 50 курса в Пловдив и региона. Нашите курсисти успешно се реализират на пазара на труда и ефективно прилагат наученото в курсовете. Обучаваме служители на десетки големи предприятия и фирми в цяла България. Регулярно организираме семинари, някои от които са напълно безплатни.

Всички цени са крайни с включен данък върху добавената стойност