Курс Макроси в Excel, VBA програмиране

Курс Макроси в Excel, VBA програмиране

Подходящ за хора, които искат да автоматизират ежедневните си задачи с Excel или да се развият като VBA програмисти. Подходящ е както за хора с дълъг стаж в организации, така и за млади хора, които искат да развият подходящи умения и познания за добре платена работа. Много е подходящ за хора, които ежедневно ползват Excel и имат нужда от пестене на време и ресурси. Ползването на макроси в Excel Ви осигурява незаменимо предимство като ценен кадър.


Автоматизирайте Excel с макроси и VBA програмиране!

След курсът задълбочено ще познавате принципите на изграждане и организиране на макроси в Excel. Безпроблемно ще можете да записвате Ваши макроси с рекордера и ще можете да ги редактирате. Задълбочено ще познавате основите на езика VBA и с лекота ще правите собствени функции и макроси. Ще познавате основните програмни оператори, както и обекти, методи, свойства и променливи в езика VBA. Ще сте създали десетки макроси и ще имате опита и самочувствието да организирате автоматизацията на всяко работно място.


При повече хора предлагаме корпоративни обучения на място при Вас.


Необходими познания: не са Ви необходими познания по програмиране, но е добре да имате задълбочени познания по Excel Advanced и познаване на Pivot таблици, списъци, филтриране, слайсъри, функции от MC103 Курс Excel 2019 Advanced.


Продължителност: 9 непоредни вечери от 18:30 или 6 дни събота/неделя от 9:30 или 14:30.

Хорариум: 60 учебни часа = 30 часа присъствено обучение + 30 часа самостоятелна практика.

Учебни материали: безплатен учебник от 100 страници.

Сертификат: на успешно завършилите курса и справили се с всички упражнения се издава валиден в ЕС сертификат. Възможно е издаване на сертификат и на английски език.

Предимствата да води Microsoft Certified Trainer

Сертифицираният от Microsoft преподавател е както с доказани знания и умения, така и е обучен да преподава по официалната методика на Microsoft. За да се защити MCT се преминава през серия от обучения по IT умения, умения за преподаване и тънкостите на Excel. Ежегодно се подновява сертификацията с успешното взимане на тестове и сложни обучения. Основното предимство е индивидуалният подход към всеки проблем и задълбоченото познаване на продуктите и инструментите. Камен Мицев е сертифициран Excel Specialist от 2001г. Под вещото му ръководство ще овладеете и най-сериозните тънкости на Excel.


Методика на преподаване: интензивно обучение в мултимедийна зала от MCT (сертифициран от Microsoft обучител) с дългогодишен опит, по официалната методика на производителите.


Цена: 460 лв.

Индивидуална консултация/обучение: 96 лв. на всеки започнат астронимически час.

Информация и записване на тел. 0888 73 52 52 (9:00 - 20:00)

Тел. 0888 735252

Знаете ли, че според водещи изследователи, ефективността на обучението зависи до 80% от преподавателя?

Програма на курса

1. Създаване и използване нa мaĸpoc c помощта нa инструмента Масrо Rесоrdеr. Зaпиcвaнe на мaĸpoc, стъпки. Aбcoлютнa и Oтнocитeлнa aдpecaция. Стартиране чрез прозореца на макросите, бутон, графичен обект или бутон в интерфейса.

2. Peдaĸтиpaнe нa мaĸpoc. Πpoмянa в ĸoдa нa мaĸpoc. Πpoзopeц нa VВА редактора. Запознаване с гpaмaтиĸaта нa езика Vіѕuаl Ваѕіс. Oбeĸти – Оbјесt. Meтoди – Меthоdѕ. Cвoйcтвa – Рrореrtіеѕ. Πpoмeнливи – Vаrіаblеѕ. Дeĸлapиpaнe нa пpoмeнливи. Ѕеt.

3. Създаване нa мaĸpoc чpeз ĸoд. Kopигиpaнe нa гpeшĸи. Paбoтa c гpeшĸи. Изпoлзвaнe нa eтиĸeт. Πpoдължaвaнe нa cлeдвaщия peд oт ĸoдa cлeд гpeшĸaтa. Дебъгер и автоматично управление на грешки.

4. Peфepeнции ĸъм ĸлeтĸи и oблacти и приложението им в кода на макроса. А1 rеfеrеnсе ѕtуlе. Іndехіng ѕtуlе. Pефеpенции ĸъм peдoвe и ĸoлoни. Оffѕеt Сеllѕ. R1С1 rеfеrеnсе. Сравнение на референциите.

5. Уcлoвни oпepaтopи. Іf … Тhеn… Еlѕе. Oпepaтop Саѕе. Зaдaвaнe нa eтиĸeти нa peдoвe. Приложение на условните оператори.

6. Извеждане нa инфopмaция на екрана. Teĸcтoви пpoзopци Меѕѕаgе bох. Bъвeждaщи пpoзopци Іnрut bох. Управление на въвеждането.

7. Πoвтapящи ce дeйcтвия – циĸли. Dо … Lоор. Fоr … Nехt. Fоr Еасh … Nехt. Bлoжeни циĸли. Примери и приложение на циклите.

8. Фopми и приложението им при въвеждане на информация. Cъздaвaнe нa Πoтpeбитeлcĸa Фopмa. Oтвapянe нa фopмa. UѕеrFоrm_Іnіtіаlіzе – инициaлизиpaнe нa фopмa. Cъбиpaнe нa въвeдeнaтa инфopмaция. Зaтвapянe нa фopмa.

9. Създаване на пoтpeбитeлcĸи фyнĸции. Практикум със сложни макроси с VBA програмиране.

Програмата е одобрена от научния отдел на Мицев център на заседание август 2021


Макроси в Excel

Макросът е действие или набор от действия, които можете да изпълните многократно. Когато създавате макрос, вие записвате действията с мишката и натискания на клавиши. След като създадете макрос, можете да го редактирате, за да направите дребни промени в начина, по който той работи.


Macro Recorder е инструмент на Microsoft Office Excel, чрез който бързо се създават макроси от последователни действия. По време на записа се запомнят всички извършени действия, не можем да се връщаме назад или да се отказваме от действия. Затова преди запис на макрос е добре да обмислим целият последователен процес от действия.


Записват се само извършените действия без да се засича времето между тях. Някои специфични действия по маркиране и др. не се записват а се добавят допълнително в скрипта. Като резултат получаваме последователност от описания на Visual Basic в т.нар. модул, който можем да редактираме чрез VBA редактора.


За да се стартира макрос трябва да се активира по някакъв начин. Това може да е от прозореца с макроси, който се отваря с бутон Macro от View таб. Но при наличие на повече от един макрос може да се объркаме или е твърде трудно и бавно стартирането по този начин. За улеснение на стартирането се добавят бутони и други контроли за избор или въвеждане на данни. Те се добавят в листа чрез бутон Insert от Control групата. Чрез Button например може да се стартира лесно макрос.


Понякога не е необходимо да познавате кода на VBA, нито компютърното програмиране, ако програмата за запис на макроси прави това, което желаете. Но в повечето случай при запис на стъпки и действия в макрос, някои от действията не се записват по желания начин или макроса работи само със същия брой редове и колони. Затова е добре да познаваме езика VBA, с който можем да редактираме или да създадем много по-сложни макроси.


VBA програмиране

Visual Basic for Applications (VBA) е програмен език от високо ниво, който най-често се използва за автоматизиране на повтарящи се операции вътре в процесите на съществуващи софтуерни продукти. Съдържа някои елементи от обектно-ориентираното програмиране (референции към обекти в паметта), но като цяло можем да го приемем за процедурен език. Създаден е от Майкрософт и се използва масово в техния широко известен офис пакет, но също така може да се срещне в редица други софтуерни продукти.


Основната и най-честно използвана функционалност на езика е възможността почти всички действия, които човек извършва с Excel, да може да бъдат възпроизведени от компютър. Автоматизацията е просто повторение на определен набор от точно определени действия. VBA ни позволява да излезем извън пределите на един софтуерен продукт, като от него контролираме друг, например от Excel да оформим данни в Word или да ги изпратим чрез Outlook.


Макросът, написан на VBA представлява програма, състояща се от поредица команди, които трябва да се изпълнят от приложението. По този начин се обединяват няколко различни действия в една процедура, която лесно се използва. Тези команди са главно макрооператори, които са тясно свързани с командите на приложението.

Защо да изберете нас?

Предлагаме това, което ще Ви направи успешни!
Благодарение на контакти с отдели Човешки ресурси в много организации, създаваме и развиваме отворени курсове за най-търсените специалисти на пазара на труда.

Интензивно обучение по официални учебни програми
На база материали на водещите американски и европейски компании в бранша, създадохме и верифицирахме отлично работещи учебни програми и методики. Натрупахме богат опит в създаване на персонализирани обучения и материали за да отговорим на конкретни нужди.

Имаме много натрупан опит и го споделяме с Вас
В Мицев център годишно организираме над 50 курса в Пловдив и региона. Нашите курсисти успешно се реализират на пазара на труда и ефективно прилагат наученото в курсовете. Обучаваме служители на десетки големи предприятия и фирми в цяла България. Регулярно организираме семинари, някои от които са напълно безплатни.

Всички цени са крайни с включен данък върху добавената стойност