Курс Excel Power BI и DAX

Курс Excel Power BI визуализация и анализ на данни

Подходящ за хора от всички ръководни нива на организацията, от топ мениджъри до мениджмънта в производството. За финансови, маркетингови отдели и всички отдели, които генерират големи структури от данни. Подходящ за производство, продажби и мобилни служители. За всеки, който търси развитие в структурирането и визуализацията на големи обеми от данни.


Позволете да Ви вдъхновим да ползвате Power BI в пълната му сила!

След курсът ще можете ефективно да ползвате Power BI Desktop за визуализация на данни. Ще познавате начините за импортиране и събиране на данни от различни източници. Ще можете да изградите модел на данните с възможност за обработка с езика DAX. Ще познавате повечето визуални инструменти и спецификата при използването им. Лесно ще извличате задълбочени структурни анализи от всякакви данни.


При повече хора предлагаме корпоративни обучения на място при Вас.


Необходими познания: много задълбочени познания по Excel Advanced и познаване на Pivot таблици, списъци, филтриране, слайсъри, функции от MC103 Курс Excel Advanced.


Продължителност: 9 непоредни вечери от 18:30 или 6 дни събота/неделя от 9:30 или 14:30.

Учебни материали: безплатен учебник от 60 страници.

Сертификат: на успешно завършилите курса и справили се с всички упражнения се издава сертификат. Възможно е издаване на сертификат и на английски език.

Предимствата да води Microsoft Certified Trainer

Сертифицираният от Microsoft преподавател е както с доказани знания и умения, така и е обучен да преподава по официалната методика на Microsoft. За да се защити MCT се преминава през серия от обучения по IT умения, умения за преподаване и тънкостите на Excel. Ежегодно се подновява сертификацията с успешното взимане на тестове и сложни обучения. Основното предимство е индивидуалният подход към всеки проблем и задълбоченото познаване на продуктите и инструментите. Камен Мицев е сертифициран Excel Specialist от 2001г. Под вещото му ръководство ще овладеете и най-сериозните тънкости на Excel.


Методика на преподаване: интензивно обучение в мултимедийна зала от MCT (сертифициран от Microsoft обучител) с дългогодишен опит, по официалната методика на производителите.


Цена: 380 лв.

Индивидуална консултация/обучение: 96 лв. на всеки започнат астронимически час.

Информация и записване на тел. 0888 73 52 52 (9:00 - 20:00)

Тел. 0888 735252

Знаете ли, че според водещи изследователи, ефективността на обучението зависи до 80% от преподавателя?

Програма на курса

1. Въведение в софтуерните услуги за анализ и визуализация на данни. Подготовка и избор на данни, извличане и трансформация на данни.

2. Създаване на аналитичен модел и релации. Етапи за подготовка на аналитичното изследване. Интегриране на източници на данни в модела. Защитено свързване към източници на данни – в облака и локално.

3. Основни визуални инструменти и организация на визуални табла. Визуализации, специфика и приложение. Изграждане на визуализации. Готови визуални обекти за данни или създаване на ваши собствени.

4. Свързване с данни, настройка и управление на визуализациите. Модел на данните. Създаване на отчети и анализи. Дашборд. Създаване на собствен дашборд.

5. Работа с потоци от данни, кеширани данни и актуализация на данни. Въведение в езика за конструиране на аналитични отчети и диаграми DAX. Визуална среда, синтаксис и основни оператори. Изчисляеми колони, Мерки и функции в DAX. Контекст и филтри в DAX.

6. Публикуване на аналитични отчети и визуални табла в Интернет. Управление на правилата за достъп и съвместена работа. Защитено публикуване в уеб или локален сървър за отчети, вграждане на визуални обекти във вашия уеб сайт или приложение.

7. Практикум по опростяване подготовката на данни и извършване ad hoc анализ. Импорт на данни в системата от различни бази данни и преобразуване и комбиниране на данни от няколко източника. Споделяне на данни и извличане на задълбочени структурни анализи.

Програмата е одобрена от научния отдел на Мицев център на заседание май 2022


Power BI

Power BI обработва огромни обеми информация, за да подпомогне откриването, идентифицирането и използването на всяка нова бизнес възможност. Технологиите, които са заложени в Power BI позволяват на потребителите да създават и споделят лесно изводите, тенденциите, най-важното от своите бизнес данни на едно място в реално време.


Приложението позволява създаването на цялостна бизнес стратегия, което гарантира значително конкурентно предимство и дългосрочна стабилност на пазара. То е изключително важно за организациите, да се прецени състоянието на текущата си дейност, както и всички части, които представляват целия бизнес заедно. За да видим къде са необходими средства, каква част от един бизнес е слаба и кои части са силни.


Визуални анализи на данни

Данните са мощен бизнес ресурс и с подходящ инструмент за анализи могат значително да допринесат, като разкрият важна информация. Тъй като размерът на информацията непрекъснато нараства, анализирането на цялата информация става сложно и понякога невъзможно. Събирайте, комбинирайте, моделирайте и визуализирайте вашите данни. Поставяйте визуалните обекти точно където желаете, анализирайте и разглеждайте данните си, споделяйте съдържание с екипа си, като публикувате в уеб услугата на Power BI.


Power BI Desktop е част от продуктовия пакет на Power BI. Използвайте Power BI Desktop, за да създавате и разпространявате съдържание за BI. За да наблюдавате ключови данни и да споделяте табла и отчети, използвайте уеб услугата на Power BI. В Power BI Desktop се задава цялостната логина на наблюдаваните процеси. Първо се задават източниците, като файлове, бази данни или интегрирани системи. Чрез DAX могат да се добавят обработки или анализ на данните. Създава се лист с диаграми и визуализирани данни и се ъплоудва в Уеб услугата. С добавяне на достъп на ключови служители или мениджъри се дава възможност за ефективно споделяне на структурни визуализации в организацията или зивън нея.

Възможности

Power BI работи както на десктоп машина или лаптоп, така и на таблет или смартфон. Уеб системата работи в реално време, като осигурява защитено публикуване в уеб или локален сървър за отчети, вграждане на визуални обекти във вашия уеб сайт или приложение. Налични са над 100 усъвършенствани визуални обекти за данни. Чрез езика DAX може да се разширят моделите на данни с формули и предварителна обработка. Така лесно ще изследвате данни, за да намирате модели и аналитични зависимости и релации в данните.


Уеб частта за отчет на Power BI ви позволява да лесно да вградите интерактивен отчет на Power BI на вашата страница. Вградени отчети са напълно защитена, така че лесно можете да създадете защитена вътрешни сайтове.

Защо да изберете нас?

Предлагаме това, което ще Ви направи успешни!
Благодарение на контакти с отдели Човешки ресурси в много организации, създаваме и развиваме отворени курсове за най-търсените специалисти на пазара на труда.

Интензивно обучение по официални учебни програми
На база материали на водещите американски и европейски компании в бранша, създадохме и верифицирахме отлично работещи учебни програми и методики. Натрупахме богат опит в създаване на персонализирани обучения и материали за да отговорим на конкретни нужди.

Имаме много натрупан опит и го споделяме с Вас
В Мицев център годишно организираме над 50 курса в Пловдив и региона. Нашите курсисти успешно се реализират на пазара на труда и ефективно прилагат наученото в курсовете. Обучаваме служители на десетки големи предприятия и фирми в цяла България. Регулярно организираме семинари, някои от които са напълно безплатни.

Всички цени са крайни с включен данък върху добавената стойност