Курс Excel функции и формули Пловдив

Курс Excel Функции
Обучава сертифициран Microsoft преподавател

Подходящ за опитни потребители, които искат да ползват по-задълбочено всичките 461 функции в Excel 2016 за анализ и обработка данни. За всички, които искат да задълбочат и усъвършенстват познанията си в практически неограниченият свят на функции и формули в Excel.


Позволете да Ви въодушевим да ползвате всички 461 Excel функции

След курсът ще познавате детайлно повечето от над 500 функции в Excel 365. С лекота ще създавате сложни формули с вложени по няколко една в друга функции. Задълбочено ще използвате логически функции за следене на информация и развиване на изкуствен интелект с Excel. Ще познавате основите на финансовият анализ и обработка на маркетингови данни.


При повече хора предлагаме корпоративни обучения на място при Вас.


Необходими познания: добри познания по Excel, създаване на таблици и сложни формули.
Подходяща основа за този курс е MC103 Курс Excel Advanced.


Продължителност: 8 непоредни вечери от 18:30 или 5 занятия събота/неделя в зависимост от вашата заетост.

Учебни материали: безплатен учебник от 60 страници.

Сертификат: на успешно завършилите курса и справили се с всички упражнения се издава валиден в ЕС сертификат. Възможно е издаване на сертификат и на английски език.

Предимствата да води Microsoft Certified Trainer

Сертифицираният от Microsoft преподавател е както с доказани знания и умения, така и е обучен да преподава по официалната методика на Microsoft. За да се защити MCT се преминава през серия от обучения по IT умения, умения за преподаване и тънкостите на Excel. Ежегодно се подновява сертификацията с успешното взимане на тестове и сложни оучения. Основното предимство е индивидуалният подход към всеки проиблем и задълбоченото познаване на продуктите и инструментите. Камен Мицев е сертифициран Excel Specialist от 2001г. Под вещото му ръководство ще овладеете и най-сериозните тънкости на Excel.


Методика на преподаване: интензивно обучение в мултимедийна зала от MCT (сертифициран от Microsoft обучител) с дългогодишен опит, по официалната методика на производителите.


Цена: 380 лв.

Индивидуална консултация/обучение: 96 лв. на всеки започнат астронимически час.

Информация и записване на тел. 0888 73 52 52 (9:00 - 18:30)

Тел. 0888 735252

Знаете ли, че според водещи изследователи, ефективността на обучението зависи до 80% от преподавателя?

Програма на курса

1. Функции, видове, методи за въвеждане и редакция. Бибиотека с функции. Помощна информация за функциите. Въвеждане чрез прозорец на функцията или в клетката. Сложни и вложени функции. Комбиниране на функции за обработка на данни.

2. Математически функции, стандартни и сложни математически пресмятания. Функции за търсене на информация. Група информационни функции и приложението им. Финансови функции. Финансов анализ на икономически данни и счетоводна информация.

3. Функции за обработка на дати и време. Видове формати на дати. Следене на дати с функции и други инструменти. Текстови функции. Приложение на текстови инструменти и функции в практиката. Подготовка на текстове за обработка в списъци.

4. Логически функции. Проверка на данни, изкуствен интелект в Excel. Комбиниране и пакетиране на функции. Приложение в практиката на статистически и инженерни функции. Стари и неподдържани функции, съвместимост между версиите.

5. Одитиране на формули и фунцкии. Проверка на формули. Инструменти за откриване и отстраняване на грешки. Дебъгване на формули и функции. Постъпково изпълнение и следене на данни. Техники за бързо настройване и отстраняване на грешки.

6. Макро функции в Excel. Създаване на собствена функция. Параметри и атрибути на макро функция. Библиотеки с допълнителни функции. Добавяне на външни функции и макроси. Особености на файлове с макро функции.

Програмата е одобрена от научния отдел на Мицев център на заседание май 2020

Защо да изберете нас?

Предлагаме това, което ще Ви направи успешни!
Благодарение на контакти с отдели Човешки ресурси в много организации, създаваме и развиваме отворени курсове за най-търсените специалисти на пазара на труда.

Интензивно обучение по официални учебни програми
На база материали на водещите американски и европейски компании в бранша, създадохме и верифицирахме отлично работещи учебни програми и методики. Натрупахме богат опит в създаване на персонализирани обучения и материали за да отговорим на конкретни нужди.

Имаме много натрупан опит и го споделяме с Вас
В Мицев център годишно организираме над 50 курса в Пловдив и региона. Нашите курсисти успешно се реализират на пазара на труда и ефективно прилагат наученото в курсовете. Обучаваме служители на десетки големи предприятия и фирми в цяла България. Регулярно организираме семинари, някои от които са напълно безплатни.

Всички цени са крайни с включен данък върху добавената стойност