Курс Office Word Excel PowerPoint Outlook

Курс Office: Word, Excel, PowerPoint и Outlook

Подходящ за всеки, който работи в офис или търси по-добра работа като офис асистент, мениджър, специалист продажби, финансист, счетоводител, касиер, офис организатор и др. За всички, които искат да работят в чуждестранна фирма с голям обем документи и сериозни изисквания!


Курсът е подходящ и за студенти, на които им предстои да пишат дипломна работа или курсови работи и проекти. Дава полезни знания и на ученици за ефективна работа с компютър и подготовка на домашни.


След курсът ще можете да управлявате цялостната организация на документи в офиса. Да създавате и редактирате сложни документи в Word със стилове, сложни формати и списъци. Ще можете да създавате таблици в Excel за пресмятане или анализ на данни, диаграми и да ги копирате в други продукти. Чрез PowerPoint бързо ще създавате ефектни презентации, а с Outlook ще комуникирате и организирате времето си, както е във всички фирми с чуждо участие. Освен знания ще придобиете и самочувствие за работа с последната версия на Microsoft Office. С удостоверение за компютърна грамотност, ще докажете уменията си пред работодатели.


При повече хора предлагаме корпоративни обучения на място при Вас.


Необходими познания: минимални в писане и форматиране на текст и копиране на файлове и папки. Препоръчваме за добра основа MC101 Курс Word, Excel, начална компютърна грамотност.


Продължителност: 10 непоредни вечери от 18:30 или 6 дни събота/неделя от 9:30 или 14:30.

Хорариум: 60 учебни часа = 30 часа присъствено обучение + 30 часа самостоятелна практика:

Самостоятелна практика: безплатни 1000 минути видео лекции и 100 задачи!

Вход тук с парола, която ще получите на първото занятие.

Вижте демо на видео лекциите.

Учебни материали: безплатен учебник от 100 страници.

Компютър: залите ни са оборудвани с лаптопи с последна версия на софтуера и мултимедиен проектор. Добре е вкъщи да имате компютър или лаптоп, на който да правите домашните си.

Сертификат: на успешно завършилите курса и справили се с всички упражнения се издава валиден в ЕС сертификат. Възможно е издаване на сертификат и на английски език.

Методика на преподаване: интензивно обучение в мултимедийна зала с много примери и задачи. Обучението е интензивно и групите са малки, за да осигурим лично отношение за всеки. При 5-6 заявки договаряме удобна за всички начална дата. Обадете се сега, много вероятно е останалите желаещи да чакат точно Вас, за да стартираме.

Курсът се провежда в залите на Мицев център Пловдив, ул. Гурко 16.

Цена: 380 лв.

Индивидуална консултация/обучение: 96 лв. на всеки започнат астронимически час.

Вижте календар на стартиращите курсове.

Информация и записване на тел. 0888 73 52 52 (9:00 - 20:00 всеки ден!)

Тел. 0888 735252

След този курс: препоръчваме MC103 Курс Excel 2019 за много задълбочени Excel познания.

Знаете ли, че според водещи изследователи, ефективността на обучението зависи до 80% от преподавателя?

Програма на курса

1. Организация на офис и документооборот
Организация на файлове и папки, създаване и копиране на папки. Търсене на файлове в компютъра. Техническо обслужване и обработка на офис документация и осигуряване връзка с всички организационни единици. Организационна подготовка на документи, формуляри и подръжка на дневници за комуникация и кореспонденция. Подръжка на картотека, фирмени бази данни и документооборот. Създаване и следене на графици, събития и контакти. Приложение на Office 2019 в организиране на фирмената информация, документация и комуникация.

2. Microsoft Word ефективно форматиране със стилове
Microsoft Office, версии, работа с облак. Microsoft Word. Създаване и редактиране на документи. Шаблони. Форматиране на символи и параграф. Настройка на лист. Работа със стилове, създаване и редактиране на стил. Прилагане на готови стилове. Отпечатване. Създаване на съдържание на документ. Визуализиране на стиловете и макет на документа.

3. Microsoft Word специфични обекти и инструменти
Създаване на списък. Редактиране на списък. Графични списъци. Форматиране на таблици и рамки. Редактиране на таблица. Графични обекти и изображения. Оформяне на лист, горен и долен колонтитул, номерация на страниците.

4. Microsoft PowerPoint перфектни презентации
Създаване на презентация, етапи, цели. Избор на дизайн и разположение на обектите. Вмъкване и редактиране на текст и заглавия. Вмъкване на сложни графични обекти, снимки, картини, видео и звук. Намиране на графични изображения в Google и обработка с PowerPoint. Повтарящи се елементи, Master Slide. Анимация и създаване на автоматична презентация. Презентиране.

5. Microsoft Outlook, съвместна работа с Office програмите
Организиране дейността в офиса. Електронна поща. Организиране на календар, събития и съвещания. Работа с контакти, Адресна книга. Автоматизация с Outlook. Съвместна работа с Office програмите. Копиране между отделните програми, съвместно редактиране на документи, права за достъп. Компютърна сигурност, загуба на информация и вируси. Архивиране на информация.

6. Microsoft Excel въвеждане на данни
Интерфейс. Работна книга и работни листове. Въвеждане и редактиране на различни видове данни в клетките. Вмъкване и изтриване на клетки, колони и редове. Запис и отваряне на файл. Форматиране на клетки, видове данни. Създаване на таблица. Създаване на елементарни формули. Пресмятане и анализ с Excel.

7. Microsoft Excel обработка на данни
Формули и функции. Редактиране на формули. Копиране на формули в работен лист. Видове адресация на клетките, клетка константа. Изчисления с проценти, съотношения и търговска отстъпка. Методи на пресмятане на ДДС чрез Excel. Създаване на сложна таблица със сложни формули и функции. Видове функции в Excel. Използване на повече работни листове. Прехвърляне на данни между работни листове и отделни работни книги. Преместване и копиране на лист. Работа с по-големи обеми данни и таблици. Замразяване на редове и колони в таблицата. Форматиране на таблицата.

8. Microsoft Excel обработка на данни
Създаване и редактиране на диаграми. Видове диаграми, настройка на диаграма. Отпечатване на работен лист и диаграма. Задаване на печатаема област. Добавяне на горен и долен колонтитул. Повтаряне заглавията при печат. Алгоритми за бързо отпечатване на големи таблици в един лист. Работа със списъци от данни. Сортиране и филтриране на данни. Обобщаване на данни с Pivot таблици и диаграми. Проблеми с PIvot таблиците и начини за решаването им.

9. Microsoft Excel автоматизация на таблици
Следене на информация, какво може Excel да прави сам и как може да следи данни и да сигнализира при промяна или достигане на критични нива. Автоматизация на таблиците чрез условно форматиране и функции. Приложение на условното форматиране при различни видове данни. Използване на логически функции. Сложни функции с вмъкната структура. Комбиниране на функции. Техники за бързо въвеждане и проверка на сложни функции. Прехвърляне на данни и сравняване на таблици с VLOOKUP функция. Приложение и възможности.

Програмата е актуализирана и одобрена от научния отдел на Мицев център на заседание септември 2022

Курсистите за нас:

Чудесно е отново да учиш с прекрасни хора и невероятен преподавател. Курсът беше много ползотворен. Специални благодарности към нашия преподавател г-н Мицев за толерантността, знанията и хубавата атмосфера.
Публикувано с любезното съгласие на Тодорка Стойчева

Microsoft Office

За изпълнение на основните офис задачи е целесъобразно да се използва пакет от интегрирани програми, вместо отделни такива. Освен еднакъв потребителки интерфейс и команди, тези интегрирани продукти ползват единна платформа за съвместна работа и адекватно прехвърляне информация между тях. Тази интеграция дава възможност за по-добра продуктивност и удобна съвместна работа с колегите. Включително разглеждане или редактиране защитено файловете си от всяко място благодарение на интеграцията с услуги в облака. Microsoft Office е един от най-разпространените продукти във всяка една фирма. Познаването му гарантира успешна и ефективна работа и добра кариерна реализация.

Защо да изберете нас?

Предлагаме това, което ще Ви направи успешни!
Благодарение на контакти с отдели Човешки ресурси в много организации, създаваме и развиваме отворени курсове за най-търсените специалисти на пазара на труда.

Интензивно обучение по официални учебни програми
На база материали на водещите американски и европейски компании в бранша, създадохме и верифицирахме отлично работещи учебни програми и методики. Натрупахме богат опит в създаване на персонализирани обучения и материали за да отговорим на конкретни нужди.

Имаме много натрупан опит и го споделяме с Вас
В Мицев център годишно организираме над 50 курса в Пловдив и региона. Нашите курсисти успешно се реализират на пазара на труда и ефективно прилагат наученото в курсовете. Обучаваме служители на десетки големи предприятия и фирми в цяла България. Регулярно организираме семинари, някои от които са напълно безплатни.

Всички цени са крайни с включен данък върху добавената стойност