Курс Office напреднали

Курс Excel бърз старт
Въведение в Excel за начинаещи

Microsoft Excel е безспорно най-разпространената програма за създаване и пресмятане в таблици. Наложи се като един от най-често използваните продукти във всеки офис или работно място. Познаването и Ви гарантира сигурна работа с по-добро заплащане. Погледнете списъците с обяви за работа, всеки ден има десетки нови позиции с изискване за ползване на Excel.


Курсът е подходящ за начинаещи с Excel. За всеки, който работи в офис или търси по-добра работа като офис асистент, мениджър, специалист продажби, финансист, счетоводител, касиер, офис организатор и др. Подходящ и за ученици и студенти.


След курсът ще можете да създавате таблици в Excel за пресмятане или анализ на данни. Ще познавате основните методи за пресмятане на ДДС, търговски отстъпки и други важни за практиката таблици. Ще създавате красиви диаграми и сложни таблици с много формули. Освен знания и умения ще придобиете и самочувствие за работа с най-разпространените програми.


Курс Excel бърз старт е част от MC102 Курс Office 2016 пакет, в който задълбочено се разглеждат Word, PowerPoint и Outlook. Изберете този курс, за да разширите познанията си!


Курс Excel бърз старт е подходящ като основа за курсът Excel 2016, в който много задълбочено разглеждаме приложението на Excel в анализ и обработка на данни, функции, инструменти, списъци, филтри, логически функции, Pivot, макроси и др.


Необходими познания: минимални познания в организиране на файлове и папки, познания в текстообработка и работа с периферни устройства. Препоръчваме за добра основа MC101 Курс Word, Excel, начална компютърна грамотност.


Продължителност: 3 непоредни вечери от 18:30 или 2 дни събота/неделя от 9:30 или 14:00.


Бонус: неограничен достъп до тайна Facebook група за безплатни консултации.


Учебни материали: безплатен учебник от 32 страници.


Сертификат: на успешно завършилите курса и справили се с всички упражнения се издава валиден в ЕС сертификат. Възможно е издаване на сертификат и на английски език.


Методика на преподаване: интензивно обучение в мултимедийна зала от MCT (сертифициран от Microsoft обучител) с дългогодишен опит, по официалната методика на производителите.


Цена: 88 лв.

Индивидуална консултация/обучение: 48 лв. на учебен час, минимум 2 часа.
За фирми: към цената се начислява 20% ДДС.

Информация и записване на тел. 0888 73 52 52 (9:00 - 18:30)

Тел. 0888 735252

Знаете ли, че според водещи изследователи, ефективността на обучението зависи до 80% от преподавателя?

Програма на курса

1. Microsoft Excel. Интерфейс. Работна книга и работни листове. Въвеждане и редактиране на различни видове данни в клетките. Вмъкване и изтриване на клетки, колони и редове. Запис и отваряне на файл. Форматиране на клетки. Създаване на таблица. Създаване на елементарни формули. Пресмятане и анализ с Excel. Сложни формули и функции. Редактиране на формули. Копиране на формули в работен лист. Видове адресация на клетките, клетка константа. Изчисления с проценти, съотношения и търговска отстъпка. Методи на пресмятане на ДДС чрез Excel. Създаване на сложна таблица със сложни формули и функции.

2. Използване на повече работни листове. Прехвърляне на данни между работни листове и отделни работни книги. Преместване и копиране на лист. Работа с по-големи обеми данни и таблици. Замразяване на редове и колони в таблицата. Форматиране на клетка и работни листове. Форматиране на таблицата. Създаване и редактиране на диаграми. Сложни видове диаграми. Отпечатване на работен лист и диаграма. Задаване на печатаема област. Добавяне на горен и долен колонтитул. Повтаряне заглавията при печат. Алгоритми за бързо отпечатване на големи таблици в един лист. Следене на информация, какво може Excel да прави сам.

Програмата е одобрена от научния отдел на Мицев център на заседание април 2018

Курсистите за нас:

На интервю за работа ме попитаха как се пресмята ДДС с Ексел. Признавам си не знаех. На курса по Ексел научих това и още много полезни хитринки. Сега си търся работа с Ексел и съм спокойна за интервюто.
Публикувано с любезното съгласие на Елена Димова

Microsoft Excel

Excel е приложение за съхраняване и обработка на числа и данни в електронни таблици. Тези таблици се разполагат в т.нар. работни листове (Worksheet) и се съхраняват в групи, наречени работни книги (Workbook).
Електронната таблица представлява редове и колони от логично подредени числа и текст. Excel предоставя и възможността за извършване на изчисления, сортиране и филтриране на данните, извличане на справки, диграми и визуализиране на резултатите. Данните се разполагат в отделни клетки, които са най-малката съставна част от таблиците. Всяка клетка има уникален адрес, който се формира от комбинация от адресни символи и цифри.
В последните версии максималната размерност на работният лист е 16384 колони и 1 милион (1 048 576) реда. В клетка може да се въведат много символи, но първите 1024 са видими, което е огромен обем и рядко се ползва. Работната книга може да съдържа неограничен брой листове, в зависимост от свободната оперативна памет на компютъра.

Защо да изберете нас?

Предлагаме това, което ще Ви направи успешни!
Благодарение на контакти с отдели Човешки ресурси в много организации, създаваме и развиваме отворени курсове за най-търсените специалисти на пазара на труда.

Интензивно обучение по официални учебни програми
На база материали на водещите американски и европейски компании в бранша, създадохме и верифицирахме отлично работещи учебни програми и методики. Натрупахме богат опит в създаване на персонализирани обучения и материали за да отговорим на конкретни нужди.

Имаме много натрупан опит и го споделяме с Вас
В Мицев център годишно организираме над 50 курса в Пловдив и региона. Нашите курсисти успешно се реализират на пазара на труда и ефективно прилагат наученото в курсовете. Обучаваме служители на десетки големи предприятия и фирми в цяла България. Регулярно организираме семинари, някои от които са напълно безплатни.

Курс Excel бърз старт, Въведение в Excel за начинаещи