Обучение по Тиймбилдинг

MC215 Обучение Тиймбилдинг
Екипно общуване и устойчив успех

Подходящо за всеки, който работи в екип и неминуемо се е сблъсквал с проблемите в екипна работа. Това обучение е задължително за всеки, който ръководи хора или това му предстои.


След края на обучението ще знаете как по-добре да формулирате екипни цели. Да повишите доверието в екипа. Да подобрите общуването с колегите. Да повишите екипната мотивация. Ще умеете да използвате силните страни на всеки член на екипа. Ще можете да подобрите резултатите от екипната работа и да се наслаждавате на добре работещ екип..


Необходими познания: не е нужна предварителна подготовка.


Продължителност: един или два дни (събота/неделя), в зависимост от вашата заетост.


Цена: 159 лв.

За записване: в заявката по-долу. За по-голяма ефективност и лично внимание към всеки участник, обучението се провежда в малки групи от 8 до 12 човека.


Бонус: неограничен достъп до тайна Facebook група за безплатни консултации.


Сертификат: на успешно завършилите обучението и справили се с всички упражнения се издава валиден в ЕС сертификат. Възможно е издаване на сертификат и на английски език.


Методика на преподаване: практически занятия и реални преживявания. Ще намерите приятели!


Водещ: Никола Йорданов специалист оперативно управление.
Никола е работил с ръководители на големи предприятия, държавни институции и международни донорски програми в България и в чужбина. Има опит в управлението на екипи до 50 човека и между-екипни проекти с бюджет няколко милиона. Провеждал е обучения, свързани с развитие на екип за Метро България, Оргахим АД, Иксетик ООД, редица общини и др. През последните 25 години успешно е провел над 800 обучения в България, Румъния, Италия, Унгария, Албания, Хърватия, Сърбия, Черна гора, Македония и Украйна. Между 2000 и 2007 е работил за мисията на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа в Босна и Херцеговина, включително като заместник-директор на отдел. Има опит в управлението на екипи и между-екипни проекти. Провежда обучения на английски, руски и сърбо-хърватски.

В Мицев център преподават практици с дългогодишен опит в индустрията и бизнеса.Заявка за участие

Основни теми в обучението Тиймбилдинг

1. Доверие в екипа

  - Доверие между двама

  - Доверие в екип

  - Поддържане доверие между екипи

  - Изводи и насоки

2. Стил на общуване

  - Кратко представяне на модела

  - Попълване на въпросници

  - Обсъждане на стилове на общуване br>

  - Представяне резултатите от въпросниците

3. Общуване между екипи

  - формално общуване

  - неформални отношения

  - емоционална интелигентност на екипа

Защо обучения от Мицев център?

Предлагаме това, което ще Ви направи успешни!
Благодарение на контакти с отдели Човешки ресурси в много организации, създаваме и развиваме отворени курсове за най-търсените специалисти на пазара на труда.

Интензивно обучение по официални учебни програми
На база материали на водещите американски и европейски компании в бранша, създадохме и верифицирахме отлично работещи учебни програми и методики. Натрупахме богат опит в създаване на персонализирани обучения и материали за да отговорим на конкретни нужди.

Имаме много натрупан опит и го споделяме с Вас
В Мицев център годишно организираме над 50 курса в Пловдив и региона. Нашите курсисти успешно се реализират на пазара на труда и ефективно прилагат наученото в курсовете. Обучаваме служители на десетки големи предприятия и фирми в цяла България. Регулярно организираме семинари, някои от които са напълно безплатни.

MC215 Тиймбилдинг, Екипно общуване и устойчив успех