Обучение по Тиймбилдинг

MC215 Обучение Тиймбилдинг
Екипно общуване и устойчив успех

Подходящо за всеки, който работи в екип и неминуемо се е сблъсквал с проблемите в екипна работа. Това обучение е задължително за всеки, който ръководи хора или това му предстои.


Обучението се предлага и в София, попитайте за предстоящи дати

След края на обучението ще знаете как по-добре да формулирате екипни цели. Да повишите доверието в екипа. Да подобрите общуването с колегите. Да повишите екипната мотивация. Ще умеете да използвате силните страни на всеки член на екипа. Ще можете да подобрите резултатите от екипната работа и да се наслаждавате на добре работещ екип..


Продължителност: шест вечери от 18:30 или четири дни (събота/неделя) от 9:30 или 14:30, общо 12 учебни сесии. Датите се уговарят на първото занятие, за да е удобно на всички. Личностното развитие изисква повече време и преживяване на ситуации и модели. Дните между отделните занятия дават възможност за по-дълбоко осмисляне на преживяното и достигане до нови идеи и въпроси.

Обучението е интензивно и групите са малки, за да осигурим лично отношение за всеки. При 5-6 заявки договаряме удобна за всички начална дата. Обадете се сега, много вероятно е останалите желаещи да чакат точно Вас, за да стартираме.


Цена: 380 лв. за 12 сесии в 6 вечери или 4 дни събота/неделя.

Информация и записване на тел. 0888 73 52 52 (9:00 - 20:00)

Тел. 0888 735252

Сертификат: на успешно завършилите обучението и справили се с всички упражнения се издава валиден в ЕС сертификат. Възможно е издаване на сертификат и на английски език.

Методика на преподаване: тренинг лаборатория с практически казуси, доскусии и кратка теоретична част.

В цената са включени:
- практическо обучение с реални казуси и упражнения в тренинг лаборатория;
- обучение в малка група за активно лично участие на всеки участник;
- световни стандарти, гарантирани резултати, лично отношение към всеки;
- сертификат за обучение по социални умения;
- печатен материал с теория и казуси;
- обучение в мултимедийна тренинг зала;
- чай, кафе, вода за почивките, климатизирана и уютна зала;
- безплтен WiFi.

Основни теми в обучението Тиймбилдинг

1. Доверие в екипа

  - Доверие между двама

  - Доверие в екип

  - Поддържане доверие между екипи

  - Изводи и насоки

2. Стил на общуване

  - Кратко представяне на модела

  - Попълване на въпросници

  - Обсъждане на стилове на общуване

  - Представяне резултатите от въпросниците

3. Общуване между екипи

  - формално общуване

  - неформални отношения

  - емоционална интелигентност на екипа

Програмата е одобрена от научния отдел на Мицев център на заседание юли 2019

Защо обучения от Мицев център?

Предлагаме това, което ще Ви направи успешни!
Благодарение на контакти с отдели Човешки ресурси в много организации, създаваме и развиваме отворени курсове за най-търсените специалисти на пазара на труда.

Интензивно обучение по официални учебни програми
На база материали на водещите американски и европейски компании в бранша, създадохме и верифицирахме отлично работещи учебни програми и методики. Натрупахме богат опит в създаване на персонализирани обучения и материали за да отговорим на конкретни нужди.

Имаме много натрупан опит и го споделяме с Вас
В Мицев център годишно организираме над 50 курса в Пловдив и региона. Нашите курсисти успешно се реализират на пазара на труда и ефективно прилагат наученото в курсовете. Обучаваме служители на десетки големи предприятия и фирми в цяла България. Регулярно организираме семинари, някои от които са напълно безплатни.

Всички цени са крайни с включен данък върху добавената стойност