Курс Офис Асистент мениджър секретар

Курс Офис Асистент

Интензивен курс Офис Асистент, мениджър, деловодител покрива всички необходими компютърни умения и дигитална компетентност за длъжности Технически секретар, Офис асистент, Мениджър средно ниво или Организатор деловодител.


Подходящ за всеки, който работи в офис или търси по-добра работа като офис асистент, мениджър, специалист продажби, финансист, счетоводител, касиер, офис организатор и др. Подходящ за всяко ниво мениджъри, организатори, деловодители и секретари.


След курсът ще можете да управлявате цялостната организация на документи и формуляри в офиса. Ще създавате и редактирате сложни документи в Word със стилове, сложни формати и списъци, както и шаблони и формуляри за перфектна организация на фирмените документи. Ще можете да създавате таблици в Excel за пресмятане или анализ на данни, следене на дати и задачи, диаграми и да ги копирате в другите Microsoft Office продукти. Чрез PowerPoint ефективно ще създавате корпоративни презентации и отчети, а с Outlook ще комуникирате и ще организирате времето. Освен знания ще придобиете и самочувствие за работа с последната версия на Office


Необходими познания: минимални за работа с компютър.

Продължителност: 18 непоредни вечери от 18:30 или 12 дни събота/неделя от 9:30 или 14:00.

Бонус: неограничен достъп до тайна Facebook група за безплатни консултации.

Учебни материали: комплект безплатни учебници.

Сертификат: на успешно завършилите курса и справили се с всички упражнения се издава валиден в ЕС сертификат. Възможно е издаване на сертификат и на английски език.

Методика на преподаване: интензивно обучение в мултимедийна зала от MCT (сертифициран от Microsoft обучител) с дългогодишен опит, по официалната методика на производителите. Обучението е интензивно и групите са малки, за да осигурим лично отношение за всеки. При 5-6 заявки договаряме удобна за всички начална дата. Обадете се сега, много вероятно е останалите желаещи да чакат точно Вас, за да стартираме.


Цена: 440 лв.

По време на карантината предлагаме ИНДИВИДУАЛНО обучение по SKYPE на същата цена, както за участие в група.

Индивидуална консултация/обучение: 48 лв. на учебен час, минимум 2 часа.
За фирми: към цената се начислява 20% ДДС.

Вижте календар на стартиращите курсове.

Информация и записване на тел. 0888 73 52 52 (9:00 - 20:00)

Тел. 0888 735252

Знаете ли, че според водещи изследователи, ефективността на обучението зависи до 80% от преподавателя?

Програма на курса

1. Организация на офис и документооборот
Техническо обслужване и обработка на офис документация и осигуряване връзка с всички организационни единици. Организационна подготовка на документи, формуляри и подръжка на дневници за комуникация и кореспонденция. Подръжка на картотека, фирмени бази данни и документооборот. Създаване и следене на графици, събития и контакти. Приложение на Office 2016 в организиране на фирмената информация, документация и комуникация.

2. Въведение в компютрите и Компютърна сигурност
Устройство на компютъра. Хардуер, Софтуер. Как да се грижим за компютъра си, профилактика. Периферни устройства, принтер, скенер. Инсталиране на програми. Аспекти на компютърната сигурност. Загуба на информация. Вируси и троянски коне. Антивирусна програма и как да се грижим за нея. Вируси във Facebook и Skype и как да се пазим от тях.

3. Операционна система Windows
Windows, работен екран, програми, прозорци. Инсталиране на програма и премахване на програма. Стартиране на програма по различни начини. Организация на файлове и папки. Копиране и местене на файлове и папки. Организация на документите и бързо намиране на информация в компютъра с вградената търсачка. Архивиране и компресиране на файлове. Работа с облак и локален компютър. Прехвърляне на файлове от един компютър на друг.

4. Интернет и електронна поща
Свързване към интернет. Вируси и троянски коне, защита. Търсене на информация, документи и снимки в Интернет. Ресурси и услуги, налични в Интернет. Оторизиране чрез парола и акаунт. Избор на парола и сигурна парола. Защо трябва да сменяме паролата си често? Комуникация чрез електронна поща и чат програми. Отдалечена работа чрез програми за достъп до компютър през интернет. Оператор на компютър.

5. Въведение в Word
Текстообработка с Microsoft Word. Версии на програмата, Microsoft Office. Настройка работния екран на Word, интерфейс и управление. Запазване на файл и отваряне на съществуващи файлове. Как да настроим екрана за да ни е удобно за работа?

6. Въвеждане и форматиране на текст
Настройка на листа. Въвеждане, форматиране и редактиране на текст. Клавиатурни подредби и писане на латиница и кирилица. Правописна проверка и автоматична корекция и добавяне на елементи. Принципи за правилно въвеждане и оформяне на документите в Microsoft Word. Как да пишем бързо. Текстообработка и делова кореспонденция. Форматиране на текст и форматиране на абзац. Форматиране и финализиране на документи.

7. Microsoft Word ефективно форматиране със стилове
Microsoft Office, версии, работа с облак. Microsoft Word. Създаване и редактиране на документи. Шаблони. Форматиране на символи и параграф. Настройка на лист. Работа със стилове, създаване и редактиране на стил. Прилагане на готови стилове. Отпечатване. Създаване на съдържание на документ. Визуализиране на стиловете и макет на документа.

8. Специални обекти в Word
Номерация на страниците и постоянни заглавия в листовете. Долен и горен колонтитул. Вмъкване, редактиране и изтриване на елементи в постоянните заглавия. Графични обекти - снимки и рисунки. Вмъкване на графични обекти от Интернет или файл. Манипулиране на графични обекти - редактиране и форматиране на снимки.

9. Таблици в Word
Приложение на таблици за оформяне на информация и данни в документи. Вмъкване и редактиране на таблица. Изчертаване на таблици и редактиране с писалка. Сложни таблици с обединени клетки. Редактиране с добавяне на редове или колони. Проблеми при работа с таблици.

10. Microsoft Word обекти и инструменти
Създаване на списък. Редактиране на списък. Графични списъци. Форматиране на таблици и рамки. Редактиране на таблица. Графични обекти и изображения. Оформяне на лист, горен и долен колонтитул, номерация на страниците.

11. Стандартни документи от практиката
Работа с готови документи. Намиране на шаблони или готови документи в интернет. Създаване на стандартни документи от практиката - заявление, записка, доклад, договор, протокол, анекс и др. Редактиране на готови документи. Отпечатване на документи. Режими на печат. Създаване на електронни документи и делова кореспонденция. Съвместна работа с документи между отделни служители. Следене на корекциите и сравняване на документи.

12. Microsoft PowerPoint перфектни презентации
Създаване на презентация, етапи, цели. Избор на дизайн и разположение на обектите. Вмъкване и редактиране на текст и заглавия. Вмъкване на сложни графични обекти, снимки, картини, видео и звук. Намиране на графични изображения в Google и обработка с PowerPoint. Повтарящи се елементи, Master Slide. Анимация и създаване на автоматична презентация. Презентиране.

13. Microsoft Outlook, съвместна работа с Office програмите
Организиране дейността в офиса. Електронна поща. Организиране на календар, събития и съвещания. Работа с контакти, Адресна книга. Автоматизация с Outlook. Съвместна работа с Office програмите. Копиране между отделните програми, съвместно редактиране на документи, права за достъп. Компютърна сигурност, загуба на информация и вируси. Архивиране на информация.

14. Microsoft Excel въвеждане на данни
Интерфейс. Работна книга и работни листове. Въвеждане и редактиране на различни видове данни в клетките. Вмъкване и изтриване на клетки, колони и редове. Запис и отваряне на файл. Форматиране на клетки, видове данни. Създаване на таблица. Създаване на елементарни формули. Пресмятане и анализ с Excel.

15. Microsoft Excel обработка на данни
Формули и функции. Редактиране на формули. Копиране на формули в работен лист. Видове адресация на клетките, клетка константа. Изчисления с проценти, съотношения и търговска отстъпка. Методи на пресмятане на ДДС чрез Excel. Отчитане на печалба и загуба, търговски операции. Пресмятане на валутен курс и превалутиране през различни валути. Оценка на финансови средства.

16. Сложни таблици в Excel
Създаване на сложна таблица със сложни формули и функции. Видове функции в Excel. Използване на повече работни листове. Прехвърляне на данни между работни листове и отделни работни книги. Преместване и копиране на лист. Работа с по-големи обеми данни и таблици. Замразяване на редове и колони в таблицата. Форматиране на таблицата.

17. Microsoft Excel обработка на данни
Създаване и редактиране на диаграми. Видове диаграми, настройка на диаграма. Отпечатване на работен лист и диаграма. Задаване на печатаема област. Добавяне на горен и долен колонтитул. Повтаряне заглавията при печат. Алгоритми за бързо отпечатване на големи таблици в един лист. Работа със списъци от данни. Сортиране и филтриране на данни. Обобщаване на данни с Pivot таблици и диаграми.

18. Microsoft Excel автоматизация на таблици
Следене на информация, какво може Excel да прави сам и как може да следи данни и да сигнализира при промяна или достигане на критични нива. Автоматизация на таблиците чрез условно форматиране и функции. Приложение на условното форматиране при различни видове данни. Използване на логически функции. Сложни функции с вмъкната структура. Комбиниране на функции. Техники за бързо въвеждане и проверка на сложни функции.

Програмата е актуализирана и одобрена от научния отдел на Мицев център на заседание септември 2019

Курсистите за нас:

Получих задълбочени познания как да структурирам файловете на новото си работно място. Полезно беше как да пресмятам цени и склад в Excel. Препоръчвам!
Публикувано с любезното съгласие на Стефан Иванов, супервайзор

Защо да изберете нас?

Предлагаме това, което ще Ви направи успешни!
Благодарение на контакти с отдели Човешки ресурси в много организации, създаваме и развиваме отворени курсове за най-търсените специалисти на пазара на труда.

Интензивно обучение по официални учебни програми
На база материали на водещите американски и европейски компании в бранша, създадохме и верифицирахме отлично работещи учебни програми и методики. Натрупахме богат опит в създаване на персонализирани обучения и материали за да отговорим на конкретни нужди.

Имаме много натрупан опит и го споделяме с Вас
В Мицев център годишно организираме над 50 курса в Пловдив и региона. Нашите курсисти успешно се реализират на пазара на труда и ефективно прилагат наученото в курсовете. Обучаваме служители на десетки големи предприятия и фирми в цяла България. Регулярно организираме семинари, някои от които са напълно безплатни.

MC122 Курс Офис Асистент секретар мениджър деловодител