Курс Офис Асистент мениджър секретар

Курс Офис Асистент

Интензивен курс Офис Асистент, мениджър, деловодител покрива всички необходими компютърни умения и дигитална компетентност за длъжности Технически секретар, Офис асистент, Мениджър средно ниво или Организатор деловодител.

Подходящ за всеки, който работи в офис или търси по-добра работа като офис асистент, мениджър, специалист продажби, финансист, счетоводител, касиер, офис организатор и др. Подходящ за всяко ниво мениджъри, организатори, деловодители и секретари.


ВНИМАНИЕ: Препоръчваме вместо този курс, курсовете MC101 Курс Word, Excel - начална компютърна грамотност за 128лв. и/или MC102 Курс Office 2016 за 159 лв., които са с увеличен хорариум от 50 учебни часа, на същата ниска цена и покриват целият материал от курса Офис Асистент!

След курсът ще можете да управлявате цялостната организация на документи и формуляри в офиса. Ще създавате и редактирате сложни документи в Word със стилове, сложни формати и списъци, както и шаблони и формуляри за перфектна организация на фирмените документи. Ще можете да създавате таблици в Excel за пресмятане или анализ на данни, следене на дати и задачи, диаграми и да ги копирате в другите Microsoft Office продукти. Чрез PowerPoint ефективно ще създавате корпоративни презентации и отчети, а с Outlook ще комуникирате и ще организирате времето. Освен знания ще придобиете и самочувствие за работа с последната версия на Office


Необходими познания: минимални за работа с компютър.

Продължителност: 9 непоредни вечери от 18:30 или 6 дни събота/неделя от 9:30 или 14:00.

Бонус: неограничен достъп до тайна Facebook група за безплатни консултации.

Учебни материали: безплатен учебник от 80 страници.

Сертификат: на успешно завършилите курса и справили се с всички упражнения се издава валиден в ЕС сертификат. Възможно е издаване на сертификат и на английски език.

Методика на преподаване: интензивно обучение в мултимедийна зала от MCT (сертифициран от Microsoft обучител) с дългогодишен опит, по официалната методика на производителите.


Цена: 248 лв.

Индивидуална консултация/обучение: 48 лв. на учебен час, минимум 2 часа.
За фирми: към цената се начислява 20% ДДС.

Информация и записване на тел. 0888 73 52 52 (9:00 - 20:00)

Тел. 0888 735252

Знаете ли, че според водещи изследователи, ефективността на обучението зависи до 80% от преподавателя?

Програма на курса

1. Организация на офис и документооборот
Техническо обслужване и обработка на офис документация и осигуряване връзка с всички организационни единици. Организационна подготовка на документи, формуляри и подръжка на дневници за комуникация и кореспонденция. Подръжка на картотека, фирмени бази данни и документооборот. Създаване и следене на графици, събития и контакти. Приложение на Office 2016 в организиране на фирмената информация, документация и комуникация.

2. Windows, Интернет, Компютърна сигурност
Windows, работен екран, програми, прозорци. Файл. Папка. Копиране и местене на файлове и папки. Организация на документите и бързо намиране на информация в компютъра. Свързване към интернет. Вируси и троянски коне, защита. Търсене на информация, документи и снимки в интернет. Комуникация чрез електронна поща и чат програми. Как да се грижим за компютъра си, профилактика. Периферни устройства, принтер, скенер. Инсталиране на програми. Аспекти на компютърната сигурност. Загуба на информация. Вируси и троянски коне. Антивирусна програма. Отдалечена работа чрез програми за достъп до компютър през интернет. Оператор на компютър.

3. Текстообработка и документооборот с Microsoft Word
Microsoft Office, версии, работа с облак. Microsoft Word. Създаване и редактиране на документи. Шаблони. Форматиране на символи и параграф. Настройка на лист. Правописна проверка и автоматична корекция и добавяне на елементи. Принципи за правилно въвеждане и оформяне на документите в Microsoft Word. Графични обекти - снимки и рисунки. Манипулиране на графични обекти - вмъкване и форматиране на снимки.

4. Microsoft Word ефективно форматиране със стилове
Таблици. Вмъкване и редактиране на таблица, копиране. Работа със стилове, създаване и редактиране на стил. Прилагане на готови стилове. Отпечатване. Създаване на съдържание на документ. Визуализиране на стиловете и макет на документа.

5. Microsoft Word специфични обекти и инструменти
Създаване на списък, сложни списъци с поднива. Редактиране на списък. Графични списъци. Форматиране на таблици и рамки. Редактиране на таблица, сложни таблици. Графични обекти и изображения. Циркулярни писма и етикети за автоматизирано създаване на документи. Оформяне на лист, горен и долен колонтитул, номерация на страниците.

6. Microsoft PowerPoint перфектни презентации
Създаване на презентация, етапи, цели. Избор на дизайн и разположение на обектите. Вмъкване и редактиране на текст и заглавия. Вмъкване на сложни графични обекти, снимки, картини, видео и звук. Намиране на графични изображения в Google и обработка с PowerPoint. Повтарящи се елементи, Master Slide. Специфични техники за презентиране в PowerPoint. Анимация и създаване на автоматична презентация. Процес на презентиране.

7. Microsoft Excel въвеждане на данни
Интерфейс. Работна книга и работни листове. Въвеждане и редактиране на различни видове данни в клетките. Вмъкване и изтриване на клетки, колони и редове. Запис и отваряне на файл. Форматиране на клетки. Създаване на таблица. Създаване на елементарни формули. Пресмятане и анализ с Excel. Сложни формули и функции. Редактиране на формули. Копиране на формули в работен лист. Видове адресация на клетките, клетка константа. Изчисления с проценти, съотношения и търговска отстъпка. Методи на пресмятане на ДДС чрез Excel. Създаване на сложна таблица със сложни формули и функции.

8. Microsoft Excel обработка на данни
Използване на повече работни листове. Прехвърляне на данни между работни листове и отделни работни книги. Преместване и копиране на лист. Работа с по-големи обеми данни и таблици. Замразяване на редове и колони в таблицата. Форматиране на клетка и работни листове. Форматиране на таблицата. Създаване и редактиране на диаграми. Сложни видове диаграми. Отпечатване на работен лист и диаграма. Задаване на печатаема област. Добавяне на горен и долен колонтитул. Повтаряне заглавията при печат. Алгоритми за бързо отпечатване на големи таблици в един лист. Следене на информация, какво може Excel да прави сам.

9. Microsoft Outlook, съвместна работа с Office програмите
Организиране дейността в офиса. Изисквания и настройка на Outlook. Електронна поща, настройка, отделни папки и филтриране на поща. Организиране на календар, събития и съвещания, съвместни срещи. Работа с контакти, Адресна книга. Автоматизация с Outlook. Съвместна работа с Office програмите. Копиране между отделните програми, съвместно редактиране на документи, права за достъп. Компютърна сигурност, загуба на информация и вируси. Архивиране на информация. Работа в облак Microsoft OneDrive.

Програмата е актуализирана и одобрена от научния отдел на Мицев център на заседание април 2018

Курсистите за нас:

Получих задълбочени познания как да структурирам файловете на новото си работно място. Полезно беше как да пресмятам цени и склад в Excel. Препоръчвам!
Публикувано с любезното съгласие на Стефан Иванов, супервайзор

Защо да изберете нас?

Предлагаме това, което ще Ви направи успешни!
Благодарение на контакти с отдели Човешки ресурси в много организации, създаваме и развиваме отворени курсове за най-търсените специалисти на пазара на труда.

Интензивно обучение по официални учебни програми
На база материали на водещите американски и европейски компании в бранша, създадохме и верифицирахме отлично работещи учебни програми и методики. Натрупахме богат опит в създаване на персонализирани обучения и материали за да отговорим на конкретни нужди.

Имаме много натрупан опит и го споделяме с Вас
В Мицев център годишно организираме над 50 курса в Пловдив и региона. Нашите курсисти успешно се реализират на пазара на труда и ефективно прилагат наученото в курсовете. Обучаваме служители на десетки големи предприятия и фирми в цяла България. Регулярно организираме семинари, някои от които са напълно безплатни.

MC122 Курс Офис Асистент секретар мениджър деловодител