< link rel= "canonical" href= "http://edbg.net/obuchenie_emocii.html"/>
Обучение емоционална инелигентност

Обучение Емоционална интелигентност

Целта е в 12 сесии да развием Вашата емоционалната интелигентност:

Осъзнаване и разпознаване на емоциите в нас и другите;

Саморегулиране въздействието и разпознаване причините стартирали ги;

Разбиране силата на емоциите и стратегии за справяне с въздействието им;

Умения на емоционалната интелигентност и ефективното им използване;

Овладяване на полезни емоционални инструменти и техники.


Емоционалната интелигентност е способността да се възприемат, оценяват и управляват собствените емоции, както и на хората около нас. Емоциите играят голяма роля в професионалния и личния ни живот. Като ги познаваме, ние можем да ги разберем по-добре, съответно и да ги управляваме и да постигаме целите си по-успешно.


Емоцията се създава от ситуацията, възниква от условията и нашите спомени и знания, като се включва от т.нар. тригер. Същевременно емоцията е и проява на някаква устойчива характеристика на човека. Овладяването и използването на всичко това е емоционалната интелигентност.


Обучението е подходящо за хора, търсещи личностно развитие и добро познаване на своите емоции и емоциите на другите. За всички, които искат да осъзнаят по-добре и да развият емоционалната си интелигентности и да я прилагат в живота си и на работното място.


След края на обучението може да развиете своята емоционална интелигентност, но със сигурност ще бъдете по-уверени и мотивирани в разпознаване на емоциите, ще разбирате както себе си, така и другите и ще се справяте по–леко с предизвикателствата на живота. Не обещаваме чудеса, но ще намалите стреса и негативните мисли и ще повишите нивото на емоционална свързаност и щастие, както в професионален, така и в личен план. Ще си тръгнете с полезни инструменти, нови познания и увереност. Ще получите много отговори, но и ще си задавате още много въпроси, защото ще откриете света на емоционалната интелигентност.


Продължителност: 12 сесии в шест вечери от 18:30 или четири дни (събота/неделя) от 9:30 или 14:30. Датите се уговарят на първото занятие, за да е удобно на всички.

Обучението е интензивно и групите са малки, за да осигурим лично отношение за всеки. При 5-6 заявки договаряме удобна за всички начална дата. Обадете се сега, много вероятно е останалите желаещи да чакат точно Вас, за да стартираме.


Водещ: Камен Мицев треньор по Емоционална интелигентност, психолог с опит в обучение на възрастни, диагностика и развитие на тренинг групи. Член на Международното общество по Емоционална интелигентност - ISEI, Ню Йорк.


Цена: 380 лв.

Информация и записване на тел. 0888 73 52 52 (9:00 - 20:00)

Тел. 0888 735252

Сертификат: на успешно завършилите обучението и справили се с всички упражнения се издава валиден в ЕС сертификат. Възможно е издаване на сертификат и на английски език.

Методика на преподаване: теоретични и практически занятия с реални преживявания.

В Мицев център преподават практици с дългогодишен опит в психологията и личностното развитие.

Учебна програма

1. Що е емоционална интелигентност и как се вписва във видовете интелигентност. История на емоционалната интелигентност като наука, водещи школи и модели. Развитие на способността или умението да се възприемат, оценяват и управляват собствените емоции, тези на друг човек или група хора.

2. Защо е добре да развиваме нашата емоционална интелигентност. Себеуправление. Себусещане. Себеконтрол. Себемотивиране. Съпричастност. Моите силни и слаби страни. Фактори, които ни влияят. Азът, вътрешният свят и възприятия на заобикалящата ни среда.

3. Емоции. Универсални емоции. Разпознаване и определяне на емоциите. Емоции, мисли и действия. Етимология на емоциите в мозъка. Възприятия и мозък, амигдала, мозъчни вълни. Състояния на мозъка, разпознаване и измерване на състоянията чрез мозъчни вълни.

4. Разпознаване на емоциите. Универсални фамилии емоции. Физически признаци и състояния. Техники за ефективно разпознаване на емоциите. Емоционален процес и емоционален епизод. Процес на протичане и времетраене на емоциите и тригери/спусъци, които ги активират.

5. "Управление" на емоциите и техники за самоконтрол. Емоциите като обратна връзка и средство за управление на мисленето. Самооценка чрез осъзнаване на емоциите и адекватно поведение. Оценка на ситуацията чрез емоции. Емпатия и разпознаване емоциите на другите. Техники за управление на ситуацията. Изграждане на доверие.

6. Емоциите в личен и професионален план. Възприятни позиции и решаване на проблеми от интерперсонална гледна точка. Изразяване на чувства и емоции. Способност за адаптиране и контрол на гнева. Подобряване на комуникацията и възприятията. Техники за даване и получаване на конструктивна и щадяща обратна връзка.


Ползи от обучението

Хората с висока степен на емоционална интелигентност по-лесно създават и поддържат взаимоотношения с околните и по-добре се вписват в дейности с други хора. Те по-добре разбират собственото си емоционално състояние, което намалява стреса и по-рядко страдат от депресивни състояния. Като цяло те са по-успешни както в личен, така и в професионален план. Степента на емоционална интелигентност може успешно да се развие и повиши, в това обучение Вие ще се развиете и фокусирате над умения, които ще Ви помогнат да разбирате хората по-добре, да постигате желаните успехи и да контролирате емоциите си.

Емоционална интелигентност

Под интелигентност обикновено разбираме рационалната, познавателна интелигентност, чийто измерител е коефициентът на интелигентност IQ. Оказва се, че емоционалната интелигентност има много по-значителна роля за успешната личностна и социална реализация. Днес тя се разглежда като значим психичен ресурс за справяне в сложните житейски и професионални ситуации.

Накратко казано, емоционалната интелигентност е способността да се възприемат, оценяват и управляват собствените емоции, както и на хората около нас. Това е умението да разпознаваме и контролираме нашите емоции и същевременно да разпознаваме емоционалните сигнали на околните.

Интелектът сам по себе си никога не е достатъчен, защото много от проблемите са по същество от емоционален характер. Например такива проблеми са колегите, които са недоволни, когато работата не върви по техния начин, други, които са сприхави и лесно избухливи, трети, които не се справят със задълженията си по известни само на тях причини и други, неспособни да работят в екип.

Защо е важна емоционалната интелигентност

Според Даниъл Голман, един от основоположниците на емоционалната интелигентност като наука, емоционално интелигентните хора имат преимущество в коя да е житейска област. По-вероятно е те да са в по-голяма степен удовлетворени и ефективни в живота.

Хората, които не използват емоционалната си интелигентност, са по-склонни да търсят други средства за управление на своето поведение, които са значително по-малко ефективни. Вероятността да изпитват тревожност, депресия и дори мисли за самоубийство е два пъти по-голяма при тези хора.

Хората, които не развиват своята емоционална интелигентност, са свикнали бързо да си изграждат мнение по даден въпрос и да го защитават до последно, дори когато пред тях са изложени множество доказателства, че то е грешно. Това е особено опасно за мениджмънта на всяко ниво.

Емоциите ни мотивират, но могат и да ни омаломощят, ако са твърде силни и им позволим да ни завладеят. Ако желаем да получим онова, което сме решили, че искаме от живота, ще трябва да си изработим известен емоционален самоконтрол.

Можем да развием своята емоционална интелигентност. Тя се развива от най-ранното общуване в семейството и продължава цял живот. Развиването й води до формиране на правилно и адекватно поведение при различните обстоятелства, способност за активно слушане и наблюдение върху другите. Емоционалната интелигентност развива стремеж към по-високи стандарти, способност за конструктивни взаимоотношения и съвместна работа с другите или способност за правилна преценка на емоционалното ни обкръжение с цел бързо приспособяване.

Емоции

Емоция е понятие, изразяващо психичното състояние на индивида, повлияно от различни субекти и обстоятелства. Това състояние може да бъде както положително, така и отрицателно или състояние на безразличие. Емоцията е процес свързан с вътрешни състояния на организма и има външна наблюдаема страна.

Всяко човешко същество е в състояние да изпита т. нар. базови емоции или 7 групи емоции: щастие, тъга, яд, страх, изненада, отвращение и презрение. Според различните източници и автори, броят и класификацията на емоциите може да е различен.

Емоциите са отговор на външни въздействия, идващи от субкортикалните области на мозъка, амигдалата и вентромедиалната префронтална кора. Емоциите създават биохимична реакция в тялото и повлияват на физическото състояние. Макар и с малки лични разлики според индивида, емоциите са универсални за всички хора.

Емоциите могат да бъдат измервани обективно чрез кръвно налягане, мозъчна активност, лицево изражение, позиция на тялото и вътрешно усещане. Така можем еднозначно да ги определяме и да реагираме, спрямо състоянията или източниците, довели до тези емоции. Опознаване на личните емоции и тези у другите хора е част от емоционалната интелигентност.

Лидерство

Успешният лидер в една организация не е онзи, който постига поставените цели и задачи, а човекът, който умее да вдъхновява и да печели подкрепата на другите. Това изисква не само добра подготовка в сферата на емоционалната интелигентност, а и способност за използване на тези познанията в ежедневното общуване. Технологиите промениха начина, по който общуваме, работим, ръководим проекти и хора, но емоциите са движеща сила.

Възможно е да помогнеш на другите като лидер, да осъзнаят собствените си емоции и да ги управляват, но не и преди да си постигнал същото със самия себе си. За това няма специални техники. Осъзнаването, разбирането и контролът на емоциите не е техника. Умението, което ти позволява да проумееш какво причинява емоционалното си състояние и съответно да спреш това влияние, се постига постепенно. Едва тогава можеш да помогнеш и на другите да опознаят себе си.

Защо обучения от Мицев център?

Предлагаме това, което ще Ви направи успешни!
Благодарение на контакти с отдели Човешки ресурси в много организации, създаваме и развиваме отворени курсове за най-търсените специалисти на пазара на труда.

Интензивно обучение по официални учебни програми
На база материали на водещите американски и европейски компании в бранша, създадохме и верифицирахме отлично работещи учебни програми и методики. Натрупахме богат опит в създаване на персонализирани обучения и материали за да отговорим на конкретни нужди.

Имаме много натрупан опит и го споделяме с Вас
В Мицев център годишно организираме над 50 курса в Пловдив и региона. Нашите курсисти успешно се реализират на пазара на труда и ефективно прилагат наученото в курсовете. Обучаваме служители на десетки големи предприятия и фирми в цяла България. Регулярно организираме семинари, някои от които са напълно безплатни.

Всички цени са крайни с включен данък върху добавената стойност