В курсовете ползваме само лицензиран софтуер, вижте курсовете тук!

Microsoft Excel

Microsoft Excel е програма за електронни таблици, част от пакета MS Office, създаден от Microsoft. Excel позволява бързо и лесно да се обработват и съхраняват списъци от данни, да се извършват изчисления, да се създават отчети и диаграми.


Основната среда за работа в Microsoft Excel представлява, работна книга – файл, който може да съдържа един или множество работни и диаграмни листове. Работният лист е като счетоводна книга и съдържа редове и колони. Колоните се простират вертикално и се обозначават с букви, наречени имена на колони. Имената на колоните са разположени в горната част на работния лист. Редовете се простират хоризонтално и се обозначават с цифри, наречени номера на редове. Те са разположени в лявата част на работния лист. Областта, образувана при пресичането на един ред и една колона, се нарича клетка. Клетките се обозначават съгласно тяхната позиция в редовете и колоните. Комбинацията от буквата на колоната и числото на реда за дадена клетка се нарича име на клетката. Например клетката, разположена в колона А и ред 1, се нарича А1.


С помощта на Microsoft Excel е възможно лесно и бързо да се попълва с информация: числа, текст и полета за изчисления, която след това може да се променя, изтрива или добавя. Може информацията да се организира в няколко работни листа в една работна книга, след което те да се наименуват по удобен начин, за да се намира бързо и лесно нужната информация. За разлика от счетоводната книга, след като числата се въведат, Microsoft Excel извършва изчисленията автоматично, когато са зададени необходимите формули.


С Excel може да се обработват и съхраняват списъци от данни, да се извършват изчисления, да се създават отчети и диаграми. В много фирми Excel е добавка към основните програми, но в други фирми се ползва основно Excel за водене на всички дневници, продажби, отчети и справки.


Създаването

Excel е създаден през 1985 г. Първите бройки са пуснати на пазара на 30.09.1985 г. като версия 1.0. Любопитното е, че тази версия е била за Apple компютри. Причината за това е била, че Macintosh компютрите на Apple от 1984 г. са с революционен нов графичен интерфейс. Нещо като познатия начин за работа с мишка и икони на екрана. Версията за Microsoft е пусната след малко повече от две години по-късно, през ноември 1987 г., с номер 2.0.


В сравнение с първите таблични програми Excel предоставя много нови възможности на потребителския интерфейс, но същността му остава същата: като програма-прародител, Visicalc, организирани в редове и колони клетки, които може да съдържат данни и формули с относителни или абсолютни препратки към други клетки.


VisiCalc е първата електронна таблица на микрокомпютър и това помогна за превръщането на Apple II компютъра в популярна и широко използвана система. VisiCalc е първата електронна таблица, която съчетава всички основни функции на съвременните приложения за електронни таблици. Създадена е от Дан Бриклин и Боб Франкстон за Apple II през 1979 г. Бриклин е гледал своя професор в университета да създава на дъската таблица от резултати от изчисления. Когато професорът намирал грешка, той трябвало да изтрие и пренапише няколко последователни записи в таблицата, предизвиквайки Бриклин да мисли, че той може да повтори процеса на компютър, с помощта на дъската като модел, за да види резултатите от основните формули. Идеята му направила VisiCalc в първото приложение, което превръща персоналния компютър от хоби за компютърните ентусиасти в бизнес инструмент.


Excel е първата електронна таблица, която позволява на потребителите да променят външния вид на таблица на екрана: шрифтове, символи и външен вид на клетките.


Pivot таблици

Концепцията за Pivot таблиците, днес неразривна част от Excel е разработена от софтуерния инженер от Масачузетс – Пито Салас. Първоначално тя е приложена в продукта на Lotus "Improv" за платформата на Стив Джобс – NeXT през 1991 г. От Excel 95 насам "PivotTable" присъства и във всички следващи версии на Excel.


Pivot таблиците са един от най-мощните инструменти на Ексел за анализ на данни. Сечението на данните се определя от потребителя той избира кои данни от списъка да се обобщават и по кои признаци (полета) да става обобщаването. Начинът на обобщаването зависи от избраната от потребителя функция, а източниците на данни могат да бъдат както списъци на Excel, така и файлове, създадени от други приложни програми.


Промените и възможностите, които по подразбиране могат да се приложат за обобщаване на данните в Pivot таблиците зависят от типа на данните, които се съдържат в съответната колона. Обобщаващите функции, които се предлагат за цифровите полета се показват, ако сме маркирали поле от цифровата колона в таблицата.


Колко голям е Excel

Excel поддържа около 16 хиляди колони и 1 милион реда за всеки лист. Последната клетка долу вдясно е с адрес XFD1048576. Ако отпечатаме цял лист, без да променяме ширината на колоните, се получават около 37,4 милиона листа. След проста сметка, можем да получим, че всички тези листове могат да запълнят почти един декар с кашони хартия. Кашони, от онези с 5 топа хартия в тях. Опитайте сами да направите това пресмятане в Excel. В курсовете на Мицев център разглеждаме Excel, както за начинаещи, така и за много напреднали потребители. Включително сложни Pivot таблици, Big Data, Data Model, специфични диаграми и повечето функции.


Всички курсове в Пловдив вижте тук


Лицензиран софтуер

В курсовете на Мицев център се ползва само лицензиран софтуер. Всеки един от компютрите е с отделна инсталация на необходимия софтуер, закупен надлежно с фактура от български доставчик. Имаме процедура по ISO за валидиране на софтуера и приложенията. Ползването на лицензиран софтуер ни дава възможност да предоставим последните версии на продуктите, без да нарушаваме закона за авторските права. Също така позволява бързо решение на всеки възникнал проблем, защото лицензирания софтуер има осигурена поддръжка и консултанска помощ при инсталиране и актуализиране.


Защо да изберете Мицев център?

Предлагаме индивидуално отношение към всеки, уникална учебна програма и гъвкаво обучение за конкретните нужди. Курсовете ни са интензивни-практически, базирани на научна основа.

Софтуерни продукти. Всички марки са собственост на техните притежатели.