Excel acosh функция

Връща обратния хиперболичен косинус от число. Числото трябва да бъде по-голямо или равно на 1. Обратният хиперболичен косинус е стойността, чийто хиперболичен косинус е число, така че ACOSH(COSH(число)) да е равно на число.

Синтаксис

ACOSH(число)


Синтаксисът на функцията има следните аргументи:


Число - Задължително. Произволно реално число, по-голямо или равно на 1.


В курсовете на Мицев център разглеждаме повечето функции в Excel, вижте курсовете тук!


Excel функциии

Всяка функция може да се въведе от клавиатурата съвсем нормално, като се започне със знака равно (=). С натискане на клавиша TAB или изписване на цялата функция, Excel автоматично превръща името на функцията в главни букви и добавя скоби. За улеснение на потребителя стандартните функции са записани в списък. Той се активира чрез бутона fx вляво от Formula bar.

В прозореца на функцията се намира информация за самата функция и отделни полета за аргументите и. При избор на аргумент се извежда помощна информация за аргумента. Това е удобен начин да въвеждаме непознати функции или да разглеждаме как са ползвани в таблицата нови функции.


Вижте всички Excel функции тук!


Excel функции за обучение и курсове