В курсовете ползваме само лицензиран софтуер, вижте курсовете тук!

Microsoft Word

Microsoft Word е текстов редактор, част от пакета Microsoft Office. Текстообработката е процес на създаване, редактиране и форматиране на текстов електронен документ. Извършва се с помощта на програми, най-общо наричани текстови редактори или текстови процесори. Word е точно такъв текстов редактор. Всеки обработван от компютъра текст се съхранява, като отделен файл и се нарича текстов документ.


Благодарение на наличните инструменти за редакция и визуализация, Word дава възможност създаденият от вас документ, да изглежда по изцяло Ваш дизайн. В документите може да бъдат вмъкнати графики, таблици, изображения и диаграми, а текстът да бъде проверен за правописни и граматически грешки. В Word има вграден редактор на изображения, чрез който могат да се режат, преоразмеряват, оцветяват и редактират снимки.


Функцията AutoCorrect коригира правописа при въвеждане на текста или след неговото въвеждане. Това става с помощта на речник на съответния език, до който се допитва програмата по време на проверка. Има възможност и за добавяне на думи, които не присъстват в речника. Думите, които Microsoft Word смята за сгрешени, се подчертават с червена вълнообразна линия. Много лесно с десен бутон на мишката такава подчертана дума се заменя с правилната дума.


Функцията AutoText служи за записване или вмъкване на често използван текст или изображения. Microsoft Word предлага предварително въведени характерни изрази и фрази. За оформяне на списък, използвайки тиренца или поредно номериране с цифри, дроби, поредни номера, знак за запазена марка и други особени знаци и символи, функцията AutoFormat ще поставя автоматично необходимия символ по време на въвеждане


Функцията Mail Merge създава бланки за писма, пликове и етикети. Често в практиката се налага на различни лица да се изпращат писма, покани и др., които да са приблизително еднакви. С Word е възможно да се създаде слят документ, в който индивидуалната информация е комбинирана със стандартен текст. Основният документ съдържа текст и евентуално графика, които ще присъстват във всяко писмо. В основния документ има полета, чрез които се указва къде да бъде променливата информация. Източникът на данни съдържа само информацията, която е различна за всяко писмо (имена, адреси, кодове и др.).


Ако се налага да работите съвместно с други колеги върху общ документ в Word или трябва да прегледате и извършите необходимите корекции в даден документ преди да го одобрите, функцията Track Changes в Word ще ви бъде от голяма полза. Тя дава възможност за лесен и бърз преглед не само на направените промени, но и на това кой и кога ги е извършил. Имате възможност да преглеждате и одобрявате промените една по една или наведнъж.


С най-новия ъпдейт на Office 365, Word вече притежава нова функция, наречена Read Aloud. Интересното при нея е, че тя не само може да изчита документа, върху който работите, но и да го чете докато нанасяте промени по него. Това би било изключително полезно за хора с дислексия, които имат трудности при намиране на грешки в изписаните думи. Също така е удобно за намаляне умората на очите от работа с монитор. Можем да слушаме написания текст, за да го допълним или коригираме.


Всички курсове в Пловдив вижте тук


Лицензиран софтуер

В курсовете на Мицев център се ползва само лицензиран софтуер. Всеки един от компютрите е с отделна инсталация на необходимия софтуер, закупен надлежно с фактура от български доставчик. Имаме процедура по ISO за валидиране на софтуера и приложенията. Ползването на лицензиран софтуер ни дава възможност да предоставим последните версии на продуктите, без да нарушаваме закона за авторските права. Също така позволява бързо решение на всеки възникнал проблем, защото лицензирания софтуер има осигурена поддръжка и консултанска помощ при инсталиране и актуализиране.


Защо да изберете Мицев център?

Предлагаме индивидуално отношение към всеки, уникална учебна програма и гъвкаво обучение за конкретните нужди. Курсовете ни са интензивни-практически, базирани на научна основа.

Софтуерни продукти. Всички марки са собственост на техните притежатели.