Курс Excel 2019

Курс Excel 2019 Advanced
с преподавател сертифициран от Microsoft

Подходящ за хора, които ежедневно ползват Excel и искат да задълбочат познанията си, като търговци, мениджъри, счетоводители, ТРЗ, аналитици, финансисти, финансови анализатори и др. Както и за хора, които искат да систематизират Excel знанията си. Подходящ е и за студенти.


След курсът ще можете да създавате сложни таблици с формули и функции за изчисление. Да ползвате пълноценно инструментариума на Microsoft Excel за обработка на данни и анализ на списъци. Ефективно ще следите различни стойности в клетките и ще работите с логически функции. Ще създавате сложни диаграми. Ще ползвате сортиране и филтриране на списъци и Pivot таблици за анализ на данни. Ще придобиете увереност и самочувствие.


Необходими познания: минимални познания по Excel, създаване на таблици и формули.
Добра основа за този курс е MC102 Курс Office 2019.

След курсът MC103 Excel Advanced може да развиете уменията си с курсовете:

MC104 Курс Excel Big Data Pivot - всичко за Pivot таблиците на едно място!

MC105 Курс Excel Функции

MC106 Статистика с Excel и визуализация на данни

MC107 Топ 7 полезни Excel урока

MC108 Big Data обработка и визуализация с Power BI

MC109 Макроси в Excel, VBA програмиране


Продължителност: 8 непоредни вечери от 18:30 или 5 дни събота/неделя от 9:30 или 14:30.

Хорариум: 50 учебни часа = 25 часа присъствено обучение + 25 часа самостоятелна практика:

Самостоятелна практика: безплатни 1000 минути видео лекции и 100 задачи!

Вход тук с парола, която ще получите на първото занятие.

Вижте демо на видео лекциите.

Учебни материали: безплатен учебник от 100 страници.

Бонус: неограничен достъп до тайна Facebook група за безплатни консултации.

Сертификат: на успешно завършилите курса и справили се с всички упражнения се издава валиден в ЕС сертификат. Възможно е издаване на сертификат и на английски език.

Предимствата да води Microsoft Certified Trainer

Сертифицираният от Microsoft преподавател е както с доказани знания и умения, така и е обучен да преподава по официалната методика на Microsoft. За да се защити MCT се преминава през серия от обучения по IT умения, умения за преподаване и тънкостите на Excel. Ежегодно се подновява сертификацията с успешното взимане на тестове и сложни оучения. Основното предимство е индивидуалният подход към всеки проиблем и задълбоченото познаване на продуктите и инструментите.


Водещ: Камен Мицев има преподавателски опит с Excel още от 1999г. От 2009. е Сертифициран Microsoft преподавател (MCT). Като сертифициран Excel Specialist от 2001г. и MOS Master от 2007г. води предимно корпоративни обучения в цялата страна. Под вещото му ръководство ще овладеете и най-сериозните тънкости на Excel.


Методика на преподаване: интензивно обучение в мултимедийна зала от MCT (сертифициран от Microsoft обучител) с дългогодишен опит, по официалната методика на производителите. Обучението е интензивно и групите са малки, за да осигурим лично отношение за всеки. При 5-6 заявки договаряме удобна за всички начална дата. Обадете се сега, много вероятно е останалите желаещи да чакат точно Вас, за да стартираме.

Курсът се провежда в залите на Мицев център Пловдив, ул. Гурко 16.


Цена: 290 лв.

Индивидуален курс с преподавател със същата продължителност: на двойна цена

Индивидуална консултация/обучение: 50 лв. на учебен час, минимум 2 часа.

Вижте календар на стартиращите курсове.

Информация и записване на тел. 0888 73 52 52 (9:00 - 20:00)

Тел. 0888 735252

Знаете ли, че според водещи изследователи, ефективността на обучението зависи до 80% от преподавателя?

Програма на курса

1. Представяне на данните в Excel Advanced. Форматиране на таблица, списък, обект таблица, Data Model. Въвеждане и оформяне на различни видове данни, текст, цифрови данни, формули. Най-чести грешки при представяне на данни. Валидиране на данни. Серия от данни. Копиране на данни, формули и формат на клетки.

2. Формули, основни действия. Въвеждане и редактиране на формули. Одитиране на формули и функции. Техники за лесно откриване на грешки. Пресмятане с коефициенти, търговска отстъпка, валутен курс, ДДС.

3. Функции. Въвеждане на стандартни функции, аритметични, статистически, финансови функции. Приложение на функциите. Вложени функции, одитиране на сложни формули с вложени функции.

4. Представяне на данни в отделни работни листове. Управление на работни листове, сумиране и консолидиране на данни. Следене на данни, условно форматиране. Създаване и редактиране на условно форматиране. Следене на дублирани данни. Техники за предотвратяване на дублиране на данните.

5. Техники за визуализиране на данни. Диаграми, блок схеми, графични обекти. Създаване и редактиране на диаграми. Промяна на областите с данни и водовете диаграми. Сравнение на различни по големина стойности. Sparklines диаграми и приложението им. Бързо оформяне и редактиране на графични обекти.

6. Функции за работа с текстове. Приложение на текстовите функции. Условия с логически функции и логически променливи. Следене на няколко условия. Приложение на логическите функции за пресмятане и следене на данни. Изкуствен интелект в Excel. Комбиниране на данни от различни таблици с VLOOKUP и сродни функции. Най-чести грешки при сложни функции.

7. Автоматизиране ежедневната работа с Excel. Макроси. Видове макроси. създаване и редактиране на макрос. Отпечатване на данни и таблици. Настройка на печат. Отпечатване на диаграми и сложни таблици. Бързи методи за печат на зададена област. Импортиране на данни. Съвместна работа с няколко файла и с други офис програми.

8. Специфични методи за търсене на решение и анализ. Обеми от данни. Списъци, филтриране, сортиране. Изисквания за създаване на списък. Сложни филтри и комбиниране на инструменти и функции във филтрите. Анализ на данни с Pivot таблици и Pivot диаграми. Изисквания за Pivot. Настройка и редактиране на Pivot таблици и диаграми.

9. Обработка на големи списъци. Импортиране на данни от външни източници. Подготовка на данните. Различни методи за сравнение на данните. Обработка на дати, числа или текст за нуждите на анализа на данни. Сложни Pivot таблици с филтриране и слайсъри. Комбиниранер в Dasboard. Автоматизиране процеса на анализ на данни. Отстраняване на проблеми.

10. Практикум със сложни функции и инструменти: Vlookup, Hlookup, Index, Match, Randbetween, Count, Counta, Countif, Countblank, Sumif, Sumifs, Networkdays, Workday, Weekday, Weeknum, Left, Right, Mid, Len, Text, Concatenate, Value, Isnumber, Isna, Iserror, Iferror, Data Validation, Data Custom Formatting, Format Cells, Conditional Formatting, Password Protect Sheet, Protect Workbook, Macro Recorder, Macro Editor, Get External Data, Name Manager, Define Name, Formula Auditing, Watch Window, Format As Table, Text To Column tool, Remove Duplicates, Filter, Text Filter, Number Filter, Color Filter & Sort, Pivot Table, Pivot Chart, Slicer, Timeline.

Програмата е одобрена от научния отдел на Мицев център на заседание ноември 2020

Курсистите за нас:

Курсовете на Мицев Център са с много добра програма и съдържание. Последователни и обстойни. Позволяват да се придобият основни знания и да се надградят усвоените . Аз преминах МС103 и МС104. Работя от години с Excel и въпреки това научих много нови и рационални нещо в МС103. В МС104 повечето бяха нови за мен. Камен Мицев е внимателен, квалифициран, коретен и точен. Преминаването на курсовете се отрази веднага в бързината и организацията на работата ми. Благодарности на г-н Мицев! Препоръчвам неговите Excel курсове и желая успех на бизнеса!
Radostina Vasileva, отзива може да видите в Google карти.

Excel приложение

Организирайте числовите или текстовите си данни в електронни таблици или работни книги. Преглеждането на данните в контекст ви помага да взимате по-информирани решения. Докато преглеждате различни конфигурации, Excel научава и разпознава вашия модел и довършва автоматично оставащите данни вместо вас. Excel ще извърши сложни анализи вместо вас. И ще обобщи данните ви с визуализации на различни опции за обобщени таблици, така че да можете да ги сравните и да изберете опцията, която разказва историята ви най-добре. Excel може да препоръча диаграмите и графиките, които най-добре илюстрират тенденциите в данните ви. Разберете какво е новото и се възползвайте от класически съвети и трикове на редактори, които ще ви помогнат да създавате, редактирате и подобрявате документите си като професионалист.

Pivot таблици

Pivot Table е един от най-мощните инструменти в Excel за динамично реорганизиране на данни. Pivot съчетава в себе си множество функционалности, като сортиране и филтриране на данни, групиране и извеждане на междинни обобщения по посочен критерий. Освен това поддържа връзки към оригиналния източник на данни, като позволява актуализация на промените във всеки един момент. В същото време данните оригиналния източник не се променят или разрушават. Това дава възможност да изграждаме по няколко таблици за справки или анализи. Често Pivot таблиците се наричат обобщени или осеви таблици.

Благодарение на безкрайните възможности за анализ и многоосево обобщаване на данни, Pivot таблиците се използват за всякакви анализи във фирмите. Включително за организиране на ежедневни отчети и справки по всякакви критерии. Един от начините е изграждане на структура с много справки и ежедневно добавяне на данни в източника. Другият начин е да създаваме нови справки при добавяне на информация.

Защо да изберете нас?

Предлагаме това, което ще Ви направи успешни!
Благодарение на контакти с отдели Човешки ресурси в много организации, създаваме и развиваме отворени курсове за най-търсените специалисти на пазара на труда.

Интензивно обучение по официални учебни програми
На база материали на водещите американски и европейски компании в бранша, създадохме и верифицирахме отлично работещи учебни програми и методики. Натрупахме богат опит в създаване на персонализирани обучения и материали за да отговорим на конкретни нужди.

Имаме много натрупан опит и го споделяме с Вас
В Мицев център годишно организираме над 50 курса в Пловдив и региона. Нашите курсисти успешно се реализират на пазара на труда и ефективно прилагат наученото в курсовете. Обучаваме служители на десетки големи предприятия и фирми в цяла България. Регулярно организираме семинари, някои от които са напълно безплатни.

Всички цени са крайни с включен данък върху добавената стойност